Covid-19, restriktionerna släpps

2021-10-01 09:38

Idag är första dagen med lättnader i restriktioner gällande covid-19.

Det innebär bland annat att begränsningarna av deltagare vid allmänna sammankomster har tagits bort, maxgränsen på 8 personer per bord på restauranger tas bort och begränsningen av antal personer som får vistas samtidigt i allmänna utrymmen tas bort.

Vi på Hola kommer dock ändå fortsätta framåt med försiktighet. Exempelvis kommer det fortfarande krävas föranmälan vid deltagande på föreläsningarna After Work och vid vissa föreställningar kan ett maxtak på antal deltagare komma att tillämpas.

Vi vill också påminna om att de allmänna råden fortfarande gäller, det vill säga:

  • Om du har sjukdomssymptom behöver du stanna hemma och testa dig.
  • Var noga med handhygien.
  • Vaccinera dig om du kan.

För den som inte är vaccinerad gäller även att hålla avstånd till andra människor.

Fortsätt ta hand om varandra!