Distansundervisning fr.o.m. 18 mars

2020-03-17 15:01

Vi följer kontinuerligt rapporteringen från ansvariga myndigheter och agerar i enlighet med deras anvisningar gällande Coronaviruset. Skolledningen har därför idag beslutat att från och med onsdagen den 18 mars 2020 kommer vi att helt gå över till distansundervisning under en period.

Alla deltagare kommer få vidare information från kursansvariga om hur distansundervisningen ska ske. Detta beslut gäller tills vidare och vi kommer att meddela så fort förändringar kan komma att ske.

CSN och distansundervisning

Som deltagare har man rätt till studiemedel vid distansundervisning.

Läs mer om detta på CSN:s hemsida

Fortsätt hålla en god handhygien

Vi uppmanar alla deltagare och personal att fortsatt följa myndigheternas råd och uppmaningar. De allmänna rekommendationerna är att hålla en god handhygien, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma och begränsa dina sociala kontakter helt om du är sjuk.

Mer information

För mer information om Coronaviruset i allmänhet hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida som uppdateras dagligen. Behöver du mer specifik information kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida