Två personer går med redskap på en åker

Förlängd ansökningstid till Odla i norr

2020-10-07 09:23

Distanskursen Odla i norr är mycket omtyckt av kursdeltagarna. Om du också är intresserad, passa på att ansöka till nästa kursstart som är i februari 2021. Nu har vi förlängt ansökningstiden till den 16 oktober.

Kursen Odla i norr startade i februari och börjar nu gå mot sitt slut. Under kurstiden har deltagarna tittat på grönsaksodlingens olika moment, organiserat frö- och plantbyten, provat redskap, haft egna odlingsexperiment samt diskuterat och reflekterat tillsammans. Och givetvis varit på inspirerande studiebesök hos bland annat Lövviks Grönt, Häxmo Grönt och Alvar Eriksson i Bålsjö. 

"Jag har fått mer kunskap om ätliga perenner och vad som är viktigt att tänka på vid odling i nordligt klimat. Kursen har även vidgat mitt helhetsperspektiv på odlandet genom att träffa andra odlare och se exempel på metoder och lösningar."

- Sanna, kursdeltagare Odla i norr

Vill du också utveckla ditt odlande? Bli mer självförsörjande på grönsaker, eller kanske starta en företagsverksamhet? Sök då kursen Odla i norr inför nästa kursstart 2021! Ansökningstiden är förlängd till den 16 oktober.

Läs mer om kursen och ansök via denna länk