Konstnärer för AIRY - Artist in Residence Västernorrland utsedda

2021-06-02 16:42

Region Västernorrland har residensprogrammet AIRY för konstnärer och författare som vill komma till Västernorrland. Varje år bjuds en keramikartist, en ljudkonstnär och en författare in för att bo i två inspirerande landsbygdsområden i Region Västernorrland. Konstnärerna erbjuds möjlighet till residens på Ålsta folkhögskola och Hola folkhögskola.

Årets ansökningar är nu behandlade och tre konstnärer har valts ut för residensprogrammet 2021-2022.

Keramik, Ålsta folkhögskola: Jenny Käll

Motivering

Jenny Käll arbetar med rumsliga gestaltningar där olika material får mötas och skapa en känsla av flyktighet, likväl som starka förbindelser och balans. Med ett poetiskt språk uppstår mellanrum där utrymme ges för tillfälligheter, associativa processer och genomarbetade konstruktioner. Det blir intressant att se hur hennes arbetssätt påverkas med tillgången till Ålsta folkhögskolas keramikverkstad.

Urvalsgruppen bestod av Emil Österholm, keramiker, Ida Rödén, konstnär, och Jenny Lundgren konstnär.

Inspelning vid Green Pond Kambodja, Karen Power_webb.png

Ljudkonst, Hola folkhögskola: Karen Power (Irland)

Motivering

Karen Power utgår från ljud i vår vardagsmiljö i sitt konstnärskap och bjuder in till nya sätt att lyssna. Fältinspelningar och improvisation är viktiga komponenter, som i exempelvis verket Sonic Pollinators där konstnären använder sig av ögonblicksbilder i form av fältinspelningar av bi-samhällen och skapar en form av kreativa minnen. Installationen blir till en ljudmiljö för aktivt lyssnande där publiken, improvisatörerna och kompositionen placeras på samma nivå i en demokratisk anda. 2017 blev Karen Power ordförande för Sounding the Feminist, ett kollektiv som eftersträvar jämlikhet inom musikvärlden på Irland. Vi ser fram emot att ta del av hennes konst och kunskaper under residenset på AIRY-Ljudkonst på Hola folkhögskola, Västernorrland.

Urvalsgruppen för residenset AIRY-Ljudkonst 2021 har bestått av Ida Röden, konstnär, Maria Sundström, konstnär, och Björn Eriksson, konstnär.

Litteraturstipendiat Elin Persson_webb.jpg

Litteratur, Hola folkhögskola: Elin Persson

Motivering

I sin politiskt laddade debutroman De afghanska sönerna gestaltar Elin Persson tre afghanska pojkars utsatthet på ett HVB-hem för ensamkommande ungdomar någonstans i Sverige. Med detaljskärpa, korta meningar och poetiska glimtar skildras dessa pojkgestalters vardag naket och nyanserat inifrån en ung anställd jagberättares begränsade arbetsroll. Hennes gestalter är trovärdiga och lojaliteten mot dem är stark genom hela romanen.

Med denna roman för ungdomar och unga vuxna öppnas dörrarna till en miljö inom socialt arbete, som tidigare i stor utsträckning lyst med sin frånvaro i skönlitterär gestaltning. Vi ser i detta begynnelsen av ett författarskap som vi vill uppmuntra och stödja, och ser fram emot att följa dess utveckling under hennes vistelse på Hola folkhögskola.

Urvalsgrupp: Maria Hamberg, föreningen Arbetarskrivare, författare, Mina Widding, Hola folkhögskola, Ulrika Lif, Litteraturvetenskap, Mittuniversitetet, Cecilia Dahlbäck, Region Västernorrland.

Region Västernorrland - Artist in residence Västernorrland (rvn.se)

Kontakt: Sebastian Andersson, Konstkonsulent

Telefon: 0611-84502

E-post: sebastian.andersson@rvn.se