Projektledare

2020-02-13 09:45

Till projektet "Kulturarvet som pedagogisk resurs" söker vi en projektledare och pedagog.

Projektet är initierat av Kramfors Kommun i samarbete med Hola folkhögskola och med stöd av Region Västernorrland. Projektet syftar till att lyfta kulturarvsfrågorna inom grundskolan. Det pedagogiska uppdraget är en tydlig del av Regionens strategiska kulturarvsprogram 2017 - 2020 och bidrar till att göra kulturarvet tillgängligt för medborgarna. Samverkan med kommunerna i närområdet är en viktig del av kulturarvsprogrammet och en central del i detta projekt. Till arbetsuppgifterna hör framtagande av ett pedagogiskt material kopplat till häxprocesserna och häxmuseet, samverkan och genomförande av projekt med en eller ett par pilotskolor i länet, planering av skolbesök samt färdigställande av studiematerial kopplat till projektet och kulturmiljön. Skolprojekten ska öka kunskapen om det lokala kulturarvet genom workshops, studiebesök och dramatiseringar mm.

Tjänsten avser en allmän visstidsanställning under 9 månader, tillträde 1 mars eller enligt överenskommelse.

Läs mer och ansök här