Monika Sundström och Ingela Dahlin är Region Västernorrlands miljöpristagare för deras insatser under 2018

Miljöpris till två inspirerande kvinnor

2019-02-27 15:18

En fiskeklubbsordförande och en folkhögskollärare får Region Västernorrlands miljöpris för 2018. Regionen delar varje år ut två miljöpris som belöning för bra miljöarbete och miljöengagemang. Priset delades ut i samband med regionfullmäktige den 27 februari.

Vinnarna får 20 000 kronor vardera, och årets pristagare är:

Externa miljöpriset - Ingela Dahlin, ordförande Storöringens fiskeklubb

Ingela Dahlin (till vänster i bild ovan) arbetar på ett föredömligt sätt med att intressera barn, ungdomar och nyanlända för fiske, naturupplevelser och friluftsliv på ett miljövänligt sätt. Miljö- och klimatfrågan genomsyrar aktiviteter och arrangemang och hennes arbete har fått fler att ägna sig åt friluftsliv i sin närmiljö.

Interna miljöpriset - Monika Sundström, lärare vid Hola folkhögskola

Med högt engagemang och stort intresse för miljöfrågorna har Monika Sundström (till höger i bild ovan) bidragit till utvecklingen av miljöarbetet i organisationen under lång tid. Allt ifrån utveckling av de grundläggande och fördjupade miljöutbildningarna för personalen till frågor rörande exempelvis inköp och resor. En folkbildare i själen som lever som hon lär.

Uppmärksamhet och belöning

Region Västernorrland vill genom miljöpriset uppmärksamma insatser av värde för vår gemensamma livsmiljö i Västernorrland. Både direkt miljöbefrämjande prestationer och forsknings- och opinionsbildande insatser kan belönas. Enskilda personer, organisationer, grupper, företag eller myndigheter i Västernorrland kan få priset