Illustration av coronaviruset

Nya coronaanpassningar i vår verksamhet

2020-11-23 09:13

Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 samt de skärpta allmänna råden i Västernorrland har vi fattat beslut om nya coronaanpassningar för Hola folkhögskola.

Hola folkhögskola Prästmon

Deltidsdistansundervisning för Allmän kurs fr.o.m. 23 november

Från och med måndagen den 23 november kommer Allmän kurs i Prästmon att gå över till deltidsdistansundervisning. Detta beslut gäller till och med den 7 december. Alla deltagare kommer att få information internt om hur undervisningen kommer att bedrivas för just deras kurs. Som deltagare förväntas man att i sin distansundervisning ha löpande kontakt med sina pedagoger. 

Närundervisning för särskild kurs

Dem särskilda kurserna i Prästmon kommer att fortsätta med närundervisning på skolan tillsammans med skärpta Corona-anpassningar.

Inga fysiska platsträffar för distanskurser

Distanskurserna på Hola folkhögskola kommer inte ha några fysiska platsträffar under december måndag, utan dessa kommer att ske digitalt. Information kommer att skickas ut av kursansvarig pedagog.

Hola folkhögskola Sollefteå

Fortsatt undervisning på plats

Skolan i Sollefteå kommer fortsatt att ha undervisning på plats i skolans lokaler. Alla deltagare kommer att få information internt om hur undervisningen kommer att bedrivas för just deras kurs.

Hemundervisning fr.o.m. 14 december

Från och med måndagen den 14 december och resterande del av terminen kommer skolans deltagare att ha hemstudier. Detta för att korta vår tid på skolan när julhandeln är som mest intensiv och trängseln i kollektivtrafiken som värst helgen före jul.

Restaurangen i Prästmon stängd för allmänheten

Restaurangen i Prästmon kommer att hålla stängt för externa gäster från och med måndagen den 16 november. Detta beslut gäller tills vidare och vi kommer att meddela så fort förändringar kan komma att ske.

Evenemang för extern publik är inställda

Alla evenemang för extern publik är inställda resten av året. After Work på fredag den 4 december skjuts fram. Vi återkommer om ny tid.

Mer information

Den senaste informationen som rör Hola folkhögskolas verksamhet med anledning av Covid-19 hittar du via länken nedan.

Informationssida Covid-19 och Hola folkhögskola