En man sitter utomhus och läser en bok

Nya typer av pedagogik på grund av coronaviruset

2020-04-15 16:55

I och med coronaviruset har vi på folkhögskolan fått tänka om lite. Många kurser har fått övergå till distansundervisning med hjälp av digitala hjälpmedel, men för vissa grupper skulle det bli lite problematiskt. Maria Lönnberg som håller i kursen Svenska från dag 1 har istället valt att använda sig av utomhuspedagogik.

Genomgångar utomhus, hemuppgifter och muntliga övningar tillsammans med friskvård. Så kan det se ut när folkhögskolan anpassar sig till distansstudier. Maria berättar att hon bestämde sig för att undervisa utomhus eftersom hon tidigare har haft sommarkurser utomhus och det visade sig fungera bra.

Väldigt få av deltagarna, som är nya i Sverige, har tillgång till dator och internetuppkoppling hemma så det var självklart för mig att hitta på något annat. Det var lätt att få med sig gruppen på förändringen då de känner varandra väl och har en hög studiemotivation, säger Maria.

Klassen hade träffar utomhus där Maria hade genomgång i ämnet emigrationen till USA på 1800- och 1900-talet genom blädderblock och inplastade illustrerande bilder. Deltagarna fick material att jobba med hemma och innan de skiljdes åt spelade de volleyboll. Hela upplägget uppskattades verkligen av deltagarna. Vid nästa lektion utomhus fick deltagarna berätta för kurskamraterna vad de läst om sedan sist och göra en muntlig bildanalys utifrån ämnet.

Under lektionerna i det fria höll de avstånd till varandra och tänkte noga på hygienen, men deltagarna fick på det här sättet ändå chansen att träffas och prata av sig. Maria kunde också förklara situationen med coronaviruset på ett tydligt sätt och de kunde diskutera rykten som dykt upp. Utomhuspedagogik kan vara bra att ha som ett avbrott från dem digitala distansverktygen som många kan känna är frustrerande om det pågår en längre period.

Det blir dessutom enklare desto längre fram i terminen vi kommer då det blir varmare och varmare ute. För visst styr vädret en hel del och det är viktigt att hitta bra platser för utomhusundervisningen, menar Maria.

Kanske kommer fler kurser och skolor genomföra sina kurser utomhus framöver, vem vet? Trots allt var det så utbildning skedde långt tillbaka i tiden, och det gick ju bra det med.