Regionrådet Glenn Nordlund (S) och regiondirektör Hans Wiklund
Regionrådet Glenn Nordlund (S) och regiondirektör Hans Wiklund var båda nöjda med förtroendemannautbildningen på Hola folkhögskola. – Det är viktigt att vi får tillfälle att träffas och bland annat diskutera rollfördelning och samverkan mellan politiker och tjänstemän.

Utbildningsdagar för regionens politiker

2019-02-11 11:44

Under vecka sex har en fördjupad utbildning för alla politiker i styrelsen och nämnderna inom Region Västernorrland påbörjats på Hola folkhögskola.

- Syftet är att ge våra nyvalda politiker bästa möjliga förutsättningar för att de ska kunna genomföra ett bra arbete i sina viktiga uppdrag. Ytterst ser jag detta som en insats för demokratin, säger regiondirektör Hans Wiklund.

Hola - regionens kursgård

Förtroendemannautbildningen inom Region Västernorrland har efter valet förra året fått större tyngd och utrymme. Direkt efter valet gavs en mer övergripande utbildning i samband fullmäktigemötena under hösten. Nu i februari genomförs totalt tre utbildningsinternat på Hola folkhögskola, regionens kursgård, för regionstyrelsen och de två nämnderna: Hälso- och sjukvårdsnämnden och Nämnden för hållbar utveckling.

Skolans rektor, HansOlov Furberg, är bara positiv till att utbildningsdagarna förläggs till Hola folkhögskola: 

- Eftersom Hola folkhögskola också är regionens kursgård känns det extra bra att få ha denna typ av utbildning i våra lokaler. Regionen konfererar alltmer i sina egna lokaler vilket är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv, det ger oss också möjligheter att utforma vistelsen så att den passar den gästande verksamheten på ett bra sätt, säger han. 

Skapa gemensam förståelse

Utgångspunkten för utbildningarna är att skapa en gemensam förståelse av uppdraget baserat på kommunallagen, fastställda reglementen och delegationsordning samt att tillsammans definiera nämndernas uppgift, roll och samspel med tjänstemannaorganisationen.

Politikerna i regionstyrelsen var den första gruppen som fick ta del av den fördjupade utbildningen. Därefter var det Nämnden för hållbar utveckling som anlände till Hola folkhögskola.

”Bra och intensiva dagar”

En av deltagarna från regionstyrelsen var Isabell Mixter, gruppledare för Vänsterpartiet i regionfullmäktige och nyvald ledamot i regionstyrelsen.

- Det har varit intensiva och bra dagar. Jag har fått mycket information om verksamheten i Region Västernorrland och en fördjupad kunskap kring styrelsens uppdrag och vårt ansvar som politiker i regionstyrelsen. Det har också varit värdefullt att få träffa många tjänstemän, säger hon.

Isabell Mixter tycker dock att det kan vara aningen svårt att förstå alla förkortningar och begrepp som ofta används inom Region Västernorrland.

- Jag kan nog ärligt tycka att det förekommer lite väl mycket fackspråk. Visserligen är verksamheten i Region Västernorrland komplex, men det måste ändå gå att beskriva på ett mer lättillgängligt sätt. Det här tror jag är något som både vi politiker och tjänstemän kan bli bättre på, säger hon.

Isabell Mixter (V) är en av många nya politiker i regionstyrelsen. – Intensiva och bra dagar, summerar hon förtroendemannautbildningen på Hola folkhögskola.

Viktigt med tydlig rollfördelning

Regionstyrelsen ordförande Glenn Nordlund (S) var också han nöjd med dygnet på Hola folkhögskola.

- Det har varit mycket värdefullt att kunna samla hela styrelsen för en sammanhållen och gemensam utbildning. Det är också viktigt att vi får tillfälle att diskutera rollfördelning och samverkan mellan oss politiker och tjänstemän. Jag ser detta som starten på en process där vi tillsammans har en levande dialog kring rollfördelning, erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning, säger Glenn Nordlund.

Den 19 och 20 februari är det dags för politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden att genomföra den fördjupade förtroendemannautbildningen.

- Jag vill passa på att tacka alla tjänstepersoner som på olika sätt bidragit till de här utbildningsinsatserna. För egen del känner jag mig både glad och stolt över att få arbeta med så många duktiga och engagerade kollegor, säger Hans Wiklund.