After Work våren 2019

After Work är en föreläsningsserie på Hola folkhögskola i Prästmon. Föreläsningarna startar 13.00 och är gratis men kombinera gärna med lunch i vår restaurang från 12.00.

 


1 februari

Svunna tider i Ovanmon

Forsmobon Ann-Christine Näsholm har samlat uppgifter och berättar om hur befolkningen i den lantliga delen av Ytterlännäs försörjde sig genom historien.


22 februari

Permakultur – med naturen som modell

Att designa ur ett permakulturperspektiv handlar om systemtänkande, att utgå ifrån en plats specifika förutsättningar.

Annevi Sjöberg är en av grundarna till Permakultur Stjärnsund och författarna till boken Skogsträdgården - Odla ätbart överallt.


29 mars

Robert Nyberg, yrke: satirtecknare

Robert berättar och visar hur det går till i tecknarverkstaden.


12 april

Malvina Bråkenhjelm – prästdotter på villovägar

Hervor Sjödin har borrat i arkiven och hittat ett dramatiskt livsöde.


Fredagen 3 maj

Skrivandet som socialt arbete

Mikael Berglund, författaren till romanerna Ett föremåls berättelse om obesvar, och Smekmånader berättar om skrivandet med empatin som främsta arbetsredskap.


24 maj

Peckas naturodling i Härnösand

Om kretsloppsodling av tomater och regnbågslax.