After Work våren 2019

After Work är en föreläsningsserie på Hola folkhögskola i Prästmon. Föreläsningarna startar 13.00 och är gratis men kombinera gärna med lunch i vår restaurang från 12.00.

24 maj

Peckas naturodling i Härnösand

Tomathistorien i Härnösand började för drygt 20 år sedan och inte med tomater utan med fisk. När Pecka Nygård såg de miljöproblem hans fiskodling i havet skapade började han försök med att odla fisk på land.
 
Andrea Gambardella berättar om Europas största kretsloppsodling som håller till i Härnösand. Där odlas tomater och fisk på ett unikt sätt.