Försäkringar

Alla studerande är olycksfallsförsäkrade under hela skoltiden och även vid lov via Regionen Västernorrlands gemensamma olycksfallsförsäkring för deltagare.