Intyg och kompetens

Om du fullföljt en kurs erhåller du ett kursintyg som innehåller uppgifter om kurstid och ämnen.

Studieomdöme

Om du fullföljt en kurs på minst 30 veckor på en allmän kurs kan du också få ett omdöme om din förmåga att bedriva studier. Din studieförmåga vägs samman till ett enda studieomdöme.

Behörighet för studier på gymnasienivå

Du som inte har fullständig grundskola kan gå en allmän kurs och bli behörig för studier på gymnasienivå.

Behörighet för högskolestudier

Ett sätt att få möjlighet till studier vid universitet och högskola är att du har skaffat dig grundläggande behörighet för högskolestudier. De särskilda behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar och mellan olika universitet/högskolor.

Grundläggande behörighet för högskolestudier får den som på folkhögskola genomfört 1-3 års studier och har kunskaper motsvarande godkänd nivå i de gymnasiegemensamma ämnena*. Längden på studierna beror på omfattningen av tidigare studie- och arbetslivserfarenhet.

* Med gymnasiegemensamma ämnen avses:

  • Svenska 1, 2, 3
  • Engelska 5, 6
  • Matematik 1a, 1b, 1c
  • Samhällskunskap 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Religionskunskap 1
  • Historia 1a1

Du har möjlighet att helt eller delvis läsa för grundläggande behörighet på Holas allmänna kurser, och du ges också möjlighet att läsa på fördjupande nivå som kan ge särskilda behörigheter.