ISO 14001-certifiering

Hola folkhögskola är nu ISO 14001-certifierat

Vi och regionens övriga folkhögskolor är nu certifierade enligt ISO 14001. ISO 14001 är en ledningssystemssystemstandard för miljö. Det är den mest använda miljöstandarden i världen.

ISO 14001-standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Med hjälp av standarden får ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både resultat och kostnader.