Miljörutiner för deltagare

Uppdaterad 2017

Uppvärmning

 Värme, ventilation och närvarostyrning sköts av fastighetsägaren. Om du öppnar fönster för vädring tänk då på att stänga elementet. Värmen styrs av förinställda system, upplever du problem så prata med receptionen.

 Elförbrukning

Stäng av energislukande apparater den tid du inte vistas på ditt rum.
Släck och stäng belysning och apparatur när de inte används.
Om du använder egna lampor, använd lågenergi eller LED-lampor.

Transporter

Behöver du resa i studierna ska kollektivt resande väljas i första hand. Skolans resekort hos Länstrafiken finns på receptionen och utnyttjas före bilarna, det är bra för miljön och är också ett sätt för oss att fortsättningsvis få behålla vår kollektivtrafik.

Avfall och avlopp

På internatmöten informeras du om hur ditt avfall skall tas omhand.
Miljöfarligt avfall; batterier, elektronik- och el avfall, lämnas till receptionen. Förpackningar och tidningar läggs i uppsamlingskärlen som är avsedda för detta.
Var sparsam med vatten, kör endast fulla disk- och tvättmaskiner.
Använd de fosfatfria tvätt- och diskmedel som ställs till ditt förfogande i internat och tvättstuga.

Materialförbrukning

Var sparsam med pappersutskrifter och kopior, arbeta digitalt i så stor utsträckning som möjligt.

Kemikalier

Använd inga starka kemikalier som är ovänliga mot miljön. Är du osäker så fråga städpersonalen.

Miljöledning

Aktuella miljöfrågor tas upp på internatmöten, skolråd och klassråd.