Bygga Tiny House

Skulle vilja du bygga ditt eget Tiny House?

Kanske vet du exakt hur det ska se ut med det tekniska genomförandet är du osäker på. Inga problem, vi planerar detta tillsammans.

I den här kursen pratar vi om rumslayout, material, byggteknik, praktiska detaljer och viktiga tekniska grunder. Du kan ta med alla dina ideer och frågor! Med hjälp av skisser, teckningar och 3D- modeller utvecklar vi en plan för ditt Tiny House.

Materialkostnad: 500 kr
Kursledare: Lisa Urbanke, snickare, Tiny House-byggare
Kurstid: vecka 26, 22 - 26 juni

För information om boende, kostnader m.m. klicka här