Yoga och självutforskning

Välkommen till en vecka av yoga och självutforskning!

Vi praktiserar och utforskar rörelse, asanas (yogapositioner), andning, meditation och närvarotekniker. Dynamisk och mer fysisk yoga blandas med lugn yin- och restorativeyoga samt yoga nidra. Yogan blandas med samtal och reflektion där vi även utforskar olika former av skapande reflektion.

Under denna femdagarskurs har varje dag ett speciellt tema som går som en röd tråd genom hela dagen. Vi utforskar yogans olika delar och du får utrymme att fördjupa din yoga både själsligt och fysiskt oavsett om du är nybörjare eller erfaren. Kursen ger dig möjlighet att gå in och landa i dig själv med mer närvaro, och kontakt mellan, kropp och själ. Du får möjlighet att utforska och uppleva både yoga, rörelse och dig själv på nya sätt.

Kursens innehåll

  • Dynamiska yoga utefter Embodied flow
  • Yinyoga - lugn med fokus på fascia och meridianer
  • Yogafilosofi och historia
  • Meditation
  • Andningstekniker
  • Djupavslappning & yoga nidra
  • Olika former av skapande reflektion
  • Sharing och samtal
  • Naturen som yogasal
  • Närvaro och kontakt mellan kropp och själ

Materialkostnad: 500 kr
Kursledare: Caroline Fladvad (Dancing Yogini), Yoga- och danslärare
Kurstid: vecka 26, 22 - 26 juni

För information om boende, kostnader m.m. klicka här