Illustration av coronaviruset

Covid-19 och Hola folkhögskola på lätt svenska

Välkommen till höstterminen 2020 på Hola folkhögskola. Mycket är annorlunda på grund av Corona/Covid -19. Vi behöver vara försiktiga för att skydda varandra. Det är viktigt att du och alla andra följer de regler som finns. Du som är deltagare måste läsa och följa instruktionerna som visar hur Hola Folkhögskola förhåller sig till Covid-19.

Regler:

 • Tvätta händerna noga
 • Håll avstånd
 • Håll dig hemma vid sjukdomssymtom

    

Om du varit sjuk måste du ha två friska dagar hemma innan du kommer tilbaka till skolan (symptomfri i två dagar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer).

Möten

Folkhälsomyndigheten rekommenderar högst 50 personer. Folkhögskolans normala gruppstorlek är högst 18 personer per grupp.

Så här gör Hola folkhögskola:

 • Deltagare och personal följer grundreglerna för att hindra smittspridning.
 • Skolan har klassrumsundervisning med lärare på plats
  för handledning och stöd.
 • Skolan arbetar med It´s learning som digital plattform.
 • Videomöten kan genomföras med Teams eller Skype.

Servering och matsal:

 • Skolan avstånds-anpassar servering och matsal.
 • Lunchrast vid olika tider för att minska smittorisk.
 • Skolan serverar förmiddagsfika och lunchkaffe på olika stationer.
 • Obs! Håll avstånd vid matköer.

Restaurangen öppnar för externa lunchgäster den 14 september.

Internatet:

 • Endast deltagare som bor på internatet får gå in på internatet.
 • Om du är sjuk ska du inte vistas i skolans allmänna utrymmen.
 • Anmäl sjukfrånvaro som vanligt via skolans reception.
 • Lunch till deltagare på internatet som är sjuka levereras till korridoren utanför internatrummet. Detta är en tillfällig rutin som gäller tills annat meddelas.

Tror du att du har Coronaviruset?

Stanna hemma och ring 1177. Corona-symtom kan du läsa om på 1177 Vårdguidens hemsida.

Till 1177 Vårdguidens sida om Corona-symtom

Deltagare som bor på internatet ska stanna på sitt rum och ringa till någon av följande personer:

 • Lea Kinnunen, rektor, mobil nr 076 - 104 86 54.
 • Irene Jonsson, enhetschef service, mobil nr 070 - 191 31 36.

Drabbas deltagare som bor på internatet av smitta kommer skolan vidta de åtgärder som folkhälsomyndigheten och hälso- och sjukvården rekommenderar. Skolan kommer också att arbeta efter den särskilda krishanteringsplan som tidigare tagits fram.

Länkar

Till Krisinformation.se
Till Folkhälsomyndighetens hemsida
Till Region Västernorrlands hemsida

 

Vänligen,

Lea Kinnunen, Rektor
Irene Jonasson, Enhetschef service