Illustration av coronaviruset

Covid-19 och Hola folkhögskola

Här hittar du den senaste informationen som rör Hola folkhögskolas verksamhet med anledning av Covid-19. Det är viktigt att vi alla följer och respekterar de riktlinjer och restriktioner som finns för att minska smittspridningen.

Hola folkhögskola Prästmon

Deltidsdistansundervisning för Allmän kurs fr.o.m. 23 november

Från och med måndagen den 23 november kommer Allmän kurs i Prästmon att gå över till deltidsdistansundervisning. Detta beslut gäller till och med den 7 december. Alla deltagare kommer att få information internt om hur undervisningen kommer att bedrivas för just deras kurs. Som deltagare förväntas man att i sin distansundervisning ha löpande kontakt med sina pedagoger. 

Närundervisning för särskild kurs

Dem särskilda kurserna i Prästmon kommer att fortsätta med närundervisning på skolan tillsammans med skärpta Coronaanpassningar.

Inga fysiska platsträffar för distanskurser

Distanskurserna på Hola folkhögskola kommer inte ha några fysiska platsträffar under december måndag, utan dessa kommer att ske digitalt. Information kommer att skickas ut av kursansvarig pedagog.

Hola folkhögskola Sollefteå

Fortsatt undervisning på plats

Skolan i Sollefteå kommer fortsatt att ha undervisning på plats i skolans lokaler. Alla deltagare kommer att få information internt om hur undervisningen kommer att bedrivas för just deras kurs.

Hemundervisning fr.o.m. 14 december

Från och med måndagen den 14 december och resterande del av terminen kommer skolans deltagare att ha hemstudier. Detta är en åtgärd för att korta vår tid på skolan när julhandeln är som mest intensiv och för att undvika den värsta trängseln i kollektivtrafiken som brukar uppstå helgen före jul.

Restaurangen i Prästmon stängd för allmänheten

Restaurangen i Prästmon kommer att hålla stängt för externa gäster från och med måndagen den 16 november. Detta beslut gäller tills vidare och vi kommer att meddela så fort förändringar kan komma att ske.

Evenemang för extern publik är inställda

Alla evenemang för extern publik är inställda resten av året. After Work på fredag den 4 december skjuts fram. Vi återkommer om ny tid.

CSN och distansundervisning

Som deltagare har man rätt till studiemedel även vid distansundervisning. Via länken nedan kan du läsa mer om detta.

CSN - Studiemedel vid distansundervisning

Skärpta allmänna råd i Region Västernorrland

Region Västernorrland har tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland infört skärpta allmänna råd för alla som bor eller vistas i Västernorrland. Det gäller både för invånare, verksamheter och arbetsgivare. Via länken nedan kan du läsa mer om vad de skärpta råden innebär för just dig.

1177 Vårdguiden - Skärpta allmänna råd i Region Västernorrland

Fortsätt följa de allmänna råden

För att bromsa smittan är det viktigt att du både följer de skärpta allmänna råden i Region Västernorrland samt även följer de allmänna råden:

  • Tvätta händerna. Ofta.
  • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Testa dig om du har symtom.

Ta del av bekräftad information från myndigheterna

Det är viktigt att du tar del av bekräftad information från ansvariga myndigheter rörande Covid-19. 

Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten.se
1177 Vårdguiden - Region Västernorrland
Region Västernorrland