Illustration av coronaviruset

Covid-19 och Hola folkhögskola

Covid-19 och Hola folkhögskola på lätt svenska

Välkommen till höstterminen 2020 på Hola folkhögskola. En hösttermin som startar med omständigheter som till följd av en pandemi ställer alla inför nya utmaningar. Det är viktigt att alla personer följer och respekterar de riktlinjer och restriktioner som finns. Du som deltagare måste läsa instruktionerna som visar hur Hola folkhögskola förhåller sig till Covid-19.

Grundregler:

 • Håll händerna rena
 • Håll armlängds avstånd
 • Håll dig hemma vid sjukdomssymtom

Möten

Möten är en av huvudidéerna på folkhögskolan. Folkhälsomyndigheten rekommenderar högst 50 personer och folkhögskolans normala gruppstorlek är högst 18 personer per grupp.

Så här gör Hola folkhögskola:

 • Deltagare och personal möts på skolan inom ramen för grundreglerna för att hindra smittspridning.
 • Skolan kombinerar detta med klassrumsundervisning och lärare schemalagda på plats för handledning och stöd.
 • Skolan arbetar med It´s learning som digital plattform. Vi har även möjlighet till videomöten genom till exempelvis Teams eller Skype.

Servering och matsal:

 • Skolan anpassar serveringsytor för att kunna hålla avstånd.
 • Skolan schemalägger lunchtider för alla kurser.
 • Skolan serverar förmiddagsfika och lunchkaffe på olika stationer för att minska risken för smittspridning.
 • Var vänlig håll avstånd vid eventuella matköer!

Restaurangen öppnar för externa lunchgäster den 14 september.

Internatet:

 • Vid inflyttning gäller att endast deltagare som bor på internatet får gå in på internatet.
 • Har du som deltagare varit sjuk ska du ha varit helt symtomfri i två dagar, eller enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer, innan du anländer till skolan och internatet.
 • Om du är sjuk ska du inte vistas i skolans allmänna utrymmen.
 • Anmäl sjukfrånvaro som vanligt via skolans reception.
 • Lunch till deltagare som är sjuk på internatet levereras till korridoren utanför internatrummet. Detta är en tillfällig rutin som gäller tills annat meddelas.

Tror du att du har Coronaviruset?

Stanna hemma och ring 1177. Corona-symtom kan du läsa om på 1177 Vårdguidens hemsida. Vid uppvisande av sådana symtom ska du som deltagare eller personal vara hemma och kontakta 1177 Vårdguiden via telefon.

Till 1177 Vårdguidens sida om Corona-symtom

Deltagare som bor på internatet ska stanna på sitt rum och ringa till någon av följande personer:

 • Lea Kinnunen, rektor, tel. 076-104 86 54.
 • Irene Jonsson, enhetschef service, tel. 070-191 31 36.

Drabbas deltagare som bor på internatet av smitta kommer skolan vidta de åtgärder som folkhälsomyndigheten och hälso- och sjukvården rekommenderar samt arbeta efter den särskilda krishanteringsplan som tidigare tagits fram.

Länkar

Till Krisinformation.se
Till Folkhälsomyndighetens hemsida
Till Region Västernorrlands hemsida

 

Vänligen,

Lea Kinnunen, Rektor
Irene Jonasson, Enhetschef service