Antagningsrutiner

Hur du söker till skolan

Du söker till skolan genom att fylla i ett ansökningsformulär via Schoolsoft som finns kopplad till varje kurs och fyller i alla fälten. Kontrollera att allt är ifyllt. 

Söker du till våra Allmänna kurser måste vi ha dina betyg för att fastställa rätt nivå på dina studier.

Har du skyddad identitet måste detta anges på ansökan.

Personal på skolan tar hand om din ansökan. Efter sista ansökningsdagen börjar antagningsarbetet. På Allmän kurs sker antagningen ibland innan sista ansökningsdag beroende på söktryck.

För att se om vi behandlat din ansökan samt för att acceptera eller tacka nej till din plats loggar du in på schoolsoft. OBS! Se till att du väljer deltagare i rullistan innan du skriver in ditt användarnamn och lösenord. 

Inloggningssida Schoolsoft

Support för Schoolsoft

Åldersgräns

Vi vänder oss till vuxna studerande från 18 år och uppåt. Vi ser gärna elever med olika bakgrund och ålder på våra kurser. På de Allmänna kurserna ger vi företräde till sökande med kort tidigare utbildning.

Hur stor är chansen att bli antagen?

På nästan alla kurser får vi väldigt många sökande. Studieplatserna är begränsade till lokaler, datorutrustning eller annan teknik. Vi antar olika antal elever på våra kurser beroende på om det är en närkurs på skolan eller en distanskurs.

Närkurserna kräver tekniklösningar och välplanerade lektioner på plats.

Distanskurser kräver lärarkontakter via dator samt lokaler vid de obligatoriska träffarna på skolan. Att skolan planerar noga är viktigt för att du som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av studierna. Alla som söker får därför inte plats.

Urvalet sker av kursansvarig och rektor. Om du inte blir antagen får du besked om det via e-post.

Antagning

När kursansvarig tillsammans med rektor bestämt vilka som ska antas får de sökande ett mail med ett antagningsbesked. Detta sker efter sista ansökningsdatum.

Eftersom vi får många ansökningar kan det dröja flera veckor efter sista ansökningsdag innan alla får besked. På vissa kurser upprättas reservlistor där de utvalda reserverna får möjlighet att starta utbildningen när någon ordinarie avstår sin studieplats.

Studiemedel från CSN

Från höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel hos CSN. Sök studiemedel via CSN:s webbplats.

Är du mellan 18-20 år registreras du automatiskt för att få studiehjälp.

Om du är arbetslös kan du ha rätt till studiestartstöd. Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen för att söka detta stöd.

Skolans kurser är på grundskole-, gymnasial eller eftergymnasial nivå.

Kostnader

Vissa kurser har en avgift som du som elev betalar per termin. För den avgiften får du till exempel följa med på obligatoriska studiebesök/inträden och du får obligatoriskt förbrukningsmaterial som papper, kopior, färger/keramik, cd- eller dvd-skivor, beroende på vilken kurs du studerar på.

Tips inför ansökan

Det är viktigt att du fyller i alla fält i ansökningsformuläret. Särskilt viktigt är hela personnumret eller om du kommer från ett annat land. Du ska också fylla i vilken tidigare utbildningsbakgrund du har. Det är också viktigt att du finns tillgänglig på telefon och eller e-post efter sista ansökningsdatumet, då vi ofta tar kontakt inför antagningen.

Om du blir antagen och har fått ditt antagningsbesked via e-post eller brev ska du tacka ja eller nej till din studieplats. Om du väljer att inte anta studieplatsen vill vi veta det, så vi får chans att kontakta reserver så fort som möjligt.

Har du bekräftat studieplatsen och ångrar dig, ska du omedelbart meddela det till skolan, så annan sökande/reserv kan få din studieplats.

Strax innan skolstarten får du ett e-postmeddelande eller ett brev med information från skolan som berättar om skolans vardag och vad som förväntas av dig som elev. Där ingår även regler som skolan arbetat fram för att skapa en bra arbetsmiljö, både för dig som kursdeltagare och för skolans personal. Det är viktigt att du läser igenom den informationen.

För alla elever finns en gratis olycksfallsförsäkring tecknad av Region Västernorrland (skolans huvudman) som gäller från första studiedagen till den sista. Försäkringen gäller även vid lov. En information om försäkringen delas ut efter kursstart.


Tillbaka till toppen