Allmän kurs distans

Du har möjlighet att studera hemma och i samspel med andra människor. Vi ses under två vardagar vid fyra obligatoriska träffar per läsår för studier på skolan. På närträffarna får du träffa dina lärare i de olika ämnena, och utöver vanliga lektioner gör vi ibland studiebesök och utflykter eller har temadagar.

Under perioderna hemma håller du kontakt med dina lärare och medstuderande främst via datorn och internet. Vi samtalar och lär tillsammans via lärplattformen Itslearning. Vi eftersträvar hög aktivitet på nätet. Tillgång till dator är därför nödvändig.

Du läser gymnasiegemensamma ämnen, vilka är svenska, engelska, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och historia. Vi upprättar en individuell studieplan för dig utifrån dina tidigare kunskaper och erfarenheter.

För att kunna söka till kursen behöver du ha motsvarande SFI D.

Du kan läsa både på hel- eller halvfart. Kurstiden är beroende på dina tidigare studier och arbetslivserfarenhet. För att erhålla gymnasiekompens krävs det att du har uppnått behörighet i samtliga gymnasiegemensamma ämnen. Gymnasiebehörighet ger dig behörighet att söka vidare till fortsatta studier på universitet och högskola. Det stärker även dina möjligheter på arbetsmarknaden.

Närträffar läsåret 18/19 (obligatoriskt!)

  • 6-7 september 2018
  • 17-18 december 2018
  • 7-8 februari 2019
  • 27-28 maj 2019

 Träffar på nätet läsåret 18/19 (obligatoriskt!)

  • 4-5 oktober 2018
  • 8-9 november 2018
  • 6-7 december 2018
  • 17-18 januari 2019
  • 21-22 mars 2019
  • 11-12 april 2019

Klicka här för kursplan