Musikproduktion och ljudteknik

För dig som vill behärska tekniken bakom musikproduktioner.

Kursen är inriktad mot fortsatta studier inom musikproduktion och ljudteknik, med stora möjligheter för eget musikskapande och musikproduktion. Under studietiden finns tillgång till studios och inspelningsutrustning på kvällar och helger. På kursen finns det tre profiler (se mer info på respektive sid

Profilernas ämnen och projekt studeras specifikt under två av veckans fem studiedagar. Övrig tid ägnas åt kursen Musikproduktion och ljudtekniks ämnen och projekt.

Samarbeten med andra linjer på skolan för inspelning, musikproduktion och live-ljud, samt olika projektarbeten inom området.

Kursen kan läsas under två läsår för ytterligare fördjupning, eller val av olika profiler.

Ur innehållet

  • Liveljud, PA-mixning
  • Datorbaserad musikproduktion/musikteori, arrangering
  • Inspelning i studio
  • Mixning
  • Mastring
  • Ljudteknik, akustik, mikrofoner
  • Grundläggande ellära/elektronik
  • Studieresor
  • Praktik i samverkan med ljudstudios och ljudtekniker i länet

Projektår

Studerande som har gått ett år på Musikproduktion och ljudteknik eller har motsvarande bakgrund/kunskaper kan söka till ett fördjupningsår, så kallat projektår där man jobbar med egna projekt inom ovanstående profiler. Kan kombineras med praktikperioder. Projektårets deltagare träffas på Hola folkhögskola tre gånger per termin under 3 dagar för projektutveckling, delredovisningar, handledning och ta del av föreläsningar. Däremellan möten via Skype, telefon och mejl.