Pure data & Arduino/Genuino

Nybörjarkurs, elektronisk musik/ljudkonst och interaktion

OBS! Denna kurs är inställd läsåret 2018-19

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har ett intresse för elektronisk musik, ljudkonst, experimentell musik eller andra konstarter i kombinationer med ljud och musik. Du bör ha ett intresse av att utforska experimentella klanger för ett eget skapande kring detta. Förhandskunskaperna för att följa kursen kan variera men det är bra om du har jobbat med datorer och ljud på något sätt tidigare. Kan t.ex. vara ljudredigering eller musikmixning med olika programvaror men det kan också vara att du har jobbat med programmering, video, foto tidigare och att du nu vill undersöka mer kring möjligheter att skapa med ljud.

Kursbeskrivning

Kom igång och lär dig det kraftfulla programmet Pure Data i interaktioner med Arduino. Pure Data är ett etablerat verktyg inom elektronisk musik, både live och för komposition. Pure Data (Pd) är ett grafiskt programmeringsspråk för att skapa elektroniska klanger, processa ljud, grafik och video i olika mer eller mindre interaktiva sammanhang. Med hjälp av mikrokontrollern Arduino/Genuino så lär du dig att skapa olika interaktioner mellan hårdvara och Pure Data. T.ex. genom att bygga egna spelbara instrument för att styra klanger och förlopp i Pure Data. Kursen tar dig igenom grunderna inom Pure Data och interaktion med Arduino. och tillsammans med de andra kursdeltagarna lär du dig att skapa dina egna patchar och att använda dig av Arduino/Genuino för olika interaktioner med yttre hårdvara. Kursen innehåller också grundläggande elektronik. Deltagande i kursen förutsätter att du har tillgång till en dator med ljudkort (Linux, Windows, Mac)

Kursens upplägg

Pure Data: Introduktion, konfiguration, steg-för-steg: moduler, datahantering: patches, objects, messages, signalflöden, GUI objects, ljudsyntes, ljudprocessning, översikt över färdiga patchar.

Ardiono/Genoino: Introduktion, labb-platta för elektronik, programmera Arduino, interagera med Pure Data via olika uppkopplingar på labb-platta, bygga hårdvaruinterface för att styra patchar i Pure Data.

Veckovis så delas nya uppgifter ut, där du steg för steg lär dig lite mer om Pd och Arduino om vartannat. Genom att ta del av och lyssna på dina kurskamraters patchar och Arduino-uppkopplingar så lär du dig tillsammans och kan kommentera och interagera via kurskonferensen.

Kursen bedrivs utifrån folkhögskolepedagogiska grunder där deltagarnas olika erfarenheter lyfts fram och där gruppens gemensamma behov är centrala. Att genom kollaborativt lärande både stimulera enskilda framsteg samt gruppens utveckling är viktigt.

Kursen går på distans på 25% studietakt med två stycken obligatoriska träffar på två dagar, en sker i samband med höstterminens start, och den andra träffen sker vid vårterminens terminsstart. Under dessa träffar så går vi igenom grunder och har workshops med praktisk inriktning. Till dessa träffar ska laptop tas med. Via vår kurskonferens så fortsätter kursen på distans efter träffarna och via kurskonferensen så lämnas uppgifter in och handledning ges.