Att börja skriva

Under kursen får deltagarna möjlighet att upptäcka olika ingångar till att börja skriva kreativt.

Genom skrivövningar som både handlar om att utforska olika skrivämnen, testa skrivandets olika verktyg och undersöka den egna berättarrösten utvecklar deltagarna sin kunskap om och färdighet i ett kreativt skrivande.

Vi arbetar med olika skrivformer, som berättande prosa, lyrik, dramatik och biografi, samt testar olika genrer som fantasy, spänning, surrealism, feelgood, relationsroman, poetisk prosa, saga, satir etc.

Vi diskuterar också olika skrivarfrågor, och arbetar med konstruktiv respons.

Fysiska träffar den 26-27 januari och 4-5 maj.