Scenisk träning med inriktning mot fortsatta studier inom musikal. Integrering av sång, dans och teater till en enhet.

Vårt mål med dina studier är att du efter ett år på Musikalstudion Höga Kusten skall vara väl förberedd för att söka yrkesutbildningar inom musikalområdet.

 Skådespelarträningen på Musikalstudion är uppdelad i tre ämnen:

 • Att skapa en roll
 • Teknik/Analys
 • Improvisation

"Du kommer under året få tillgång till en mängd olika verktyg för att hjälpa dig i din gestaltning av olika roller och göra dig till en flexibel och trovärdig scenisk individ. Inom ämnena ryms även bland annat träning i avslappning, fokusering och olika former av fysisk teater. Vi kommer i vår analys av text och karaktär och agerande utgå ifrån Chubbuck-teknik, men även syssla med träning inspirerad av bland andra Stella Adler, Uta Hagen och Sanford Meisner med grund och utgångspunkt i Stanislavkijs läror om trovärdighet och upplevelse. Det du lär dig kommer du att använda på teaterlektionerna men också i ämnet Interpretation där sång och teater sammanförs. En av årets produktioner är ett ambitiöst pjäsprojekt där du får möjlighet att på djupet nå en karaktär och utveckla din gestaltning. Vår ambition är att göra dig redo för högre studier."

Magnus Engqvist, ansvarig för skådespelarträning.


"Under ditt år på Musikalstudion får du undervisning i sång både genom privatlektioner och masterclasses. Vi kommer att arbeta med Estill Voice Techniqe som ger dig en solid grund i sångteknik. Du får lära dig att isolera och identifiera olika delar av larynx som hjälper till att skapa olika röstkvalitéer. Alla får, utifrån sin egen utvecklingsfas, egna sångprogram som fungerar som ett individuellt träningsprogram för rösten. Arbetet genomsyras av ”acting throu singing” som innebär att lära sig uttrycka känslor och berätta en historia genom sången. Detta arbete redovisas varje vecka på våra interpretationslektioner, där du utför en given sånguppgift inför alla deltagare och får individuell coaching i interpretation. Du har även kör, anatomi och röst och rörelse där du kontinuerligt tränas i att sjunga med god teknik samtidigt som du dansar eller utför annan fysisk aktivitet.

Dessa röstkvalitéer kommer du att kunna bemästra efter ett år hos oss

 • Belt
 • Speech
 • Falsett
 • Twang Oral/Nasal
 • Sob
 • Opera with squillo/legitt

Detta ger dig en enorm bank av röstfärger att måla ditt sceniska uttryck med!"

Ellinor Berglund, ansvarig för sångträning.

”På Musikalstudion Höga Kusten är jazz och showjazz grunden i vår dansundervisning då det är en bred inriktning som till stor del används i musikalbranschen. Vi lägger stor vikt vid att lära oss rätt teknik från grunden, dels för att förebygga skador men också för att förbereda våra elever för högre studier. Vi provar även på andra stilar som stepp, modernt, balett och street och varje år bjuder vi in inspirerande gästlärare för att bredda oss ytterligare. Vi utgår från varje elevs förutsättningar för att hitta rätt nivå på utmaningarna och med inställningen att ingenting är omöjligt!”

Martha Widén, ansvarig för dansträning.

 


När du söker till Hola Folkhögskolas Musikalstudion Höga Kusten, så görs det via en audition!
Audition kommer att ske i Stockholm den 20 april 2018 och på Hola folkhögskola. den 18 maj 2018.

Sångprov
Välkommen till Musikalstudions audition!

Du kommer att genomföra ett enskilt sångprov för juryn som går till på följande sätt.

 1. Kom uppvärmd och väl förberedd till auditiondagen
 2. Framför sångerna för juryn tillsammans med vår pianist.
 3. Vi kommer att ha med oss noter till samtliga låtar. Se till att du vet i vilket tempo du vill framföra sångerna och förmedla det samt eventuella förändringar till pianisten.
 4. Tänk på att detta är en Musikalaudition, se till att det finns ett berättande i ditt framförande!

Vi ser enormt mycket fram emot att få träffa dig och det ligger i vårt intresse att locka fram det bästa ur dig. Vi kommer inte låta dig gå missnöjd från vår auditiondag!

Ännu en gång Varmt Välkommen!

Obligatoriska sånger killar
Empty chairs at empty tables
Cabaret

Obligatoriska sånger tjejer
When i look at you
Cabaret

Monologprov
Sökmonolog 1
Sökmonolog 2
Sökmonolog 3

Dansprov
Mer information om dansprovet kommer inom kort.

Information om hela auditiondagen kommer inom kort!