Musikproduktion

En profil på kursen Musikproduktion och ljudteknik.

Profilinnehåll (utöver kursen musikproduktion och ljudteknik).

Ur innehållet

  • Inspelning
  • Akustik
  • Musikproduktion
  • Mixning
  • Mastring
  • Branschkunskap
  • Marknadsföring
  • Liveljud