Allmän kurs distans

Du har möjlighet att studera hemma och i samspel med andra människor. Vi ses under två vardagar vid fyra obligatoriska träffar per läsår för studier på skolan. På närträffarna får du träffa dina lärare i de olika ämnena, och utöver vanliga lektioner gör vi ibland studiebesök och utflykter eller har temadagar.

Under perioderna hemma håller du kontakt med dina lärare och medstuderande främst via datorn och internet. Vi samtalar och lär tillsammans via lärplattformen Itslearning. Vi eftersträvar hög aktivitet på nätet. Tillgång till dator är därför nödvändig.

Du läser gymnasiegemensamma ämnen, vilka är svenska, engelska, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och historia. Vi upprättar en individuell studieplan för dig utifrån dina tidigare kunskaper och erfarenheter.

För att kunna söka till kursen behöver du ha motsvarande SFI D.

Du kan läsa både på hel- eller halvfart. Kurstiden är beroende på dina tidigare studier och arbetslivserfarenhet. För att erhålla gymnasiekompens krävs det att du har uppnått behörighet i samtliga gymnasiegemensamma ämnen. Gymnasiebehörighet ger dig behörighet att söka vidare till fortsatta studier på universitet och högskola. Det stärker även dina möjligheter på arbetsmarknaden.

Närträffar läsåret 19/20 (obligatoriskt!)

  • 5–6 september 2019
  • 9–10 december 2019
  • 6–7 februari 2020
  • 25–26 maj 2020

Träffar på nätet läsåret 19/20 (torsdagar, fredagar, obligatoriskt!)

  • 10–11 oktober 2019
  • 7–8 november 2019
  • 23–24 januari 2020
  • 12–13 mars 2020
  • 23–24 april 2020

Klicka här för kursplan