Elever på grönområdet framför Hola folkhögskola i Prästmon

Allmän kurs distans

Du har möjlighet att studera hemma och i samspel med andra människor. Vi ses under två vardagar vid fyra obligatoriska träffar per läsår för studier på skolan. På närträffarna får du träffa dina lärare i de olika ämnena, och utöver vanliga lektioner gör vi ibland studiebesök och utflykter eller har temadagar.

Under perioderna hemma håller du kontakt med dina lärare och medstuderande främst via datorn och internet. Vi samtalar och lär tillsammans via lärplattformen Itslearning, lärplattform designad för undervisning. Vi eftersträvar hög aktivitet på nätet. Tillgång till dator är därför nödvändig.

Utöver närträffarna, under perioderna hemma, har du en obligatorisk digital träff per månad. Övrig tid hemma, samtalar vi och lär tillsammans via lärplattformen Haldor. Tillgång till dator och baskunskaper om hur du hanterar inskickning av uppgifter, nedladdning av material mm är därför nödvändig.

Du läser gymnasiegemensamma ämnen, vilka är svenska, engelska, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och historia. Vi upprättar en individuell studieplan för dig utifrån dina tidigare kunskaper och erfarenheter.

För att kunna söka till kursen behöver du ha kunskaper motsvarande åk 9/Grund. Distanskursen kräver att man kan ganska stort ansvar för att studera på egen hand. Man bör kunna planera sina dagar så att uppgifter blir gjorda och inskickade i tid.

 

Närträffar (obligatoriska) läsåret 21/22

  • 8-9 februari 2021
  • 27-28 maj 2021

Digitala träffar (obligatoriska)  vårterminen 22

  • Vecka 3
  • Vecka 9
  • Vecka 14
  • Vecka 18

Kursansvarig Ann-Katrin Hedin