Händer med ringar på hög och ett rött hjärta

Behandlingsassistent grundkurs

En utvecklande kurs för Dig som är intresserad av beroendeproblematik och socialt behandlingsarbete.

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i socialt behandlingsarbete – med inriktning mot alkohol- och drogberoendebehandling. Kursen vill ge ökad förståelse för beroendeproblematiken och dess följdverkningar.

Vi lär oss genom litteraturstudier, föreläsningar, samtal, grupparbeten och studiebesök.

Närträffar (obligatoriska) läsåret 2021-22

  • 30 augusti - 1 september
  • 27-29 september
  • 25-27 oktober
  • 22-24 november
  • 13-15 december
  • 17-19 januari
  • 14-16 februari
  • 14-16 mars
  • 11-13 april
  • 30 maj - 1 juni