Behandlingsassistent grundkurs

En utvecklande kurs för Dig som är intresserad av beroendeproblematik och socialt behandlingsarbete.

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i socialt behandlingsarbete – med inriktning mot alkohol- och drogberoendebehandling. Kursen vill ge ökad förståelse för beroendeproblematiken och dess följdverkningar.

Vi lär oss genom litteraturstudier, föreläsningar, samtal, grupparbeten och studiebesök.

För ansökan klicka här