Behandlingsassistent grundkurs

En utvecklande kurs för Dig som är intresserad av beroendeproblematik och socialt behandlingsarbete.

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i socialt behandlingsarbete – med inriktning mot alkohol- och drogberoendebehandling. Kursen vill ge ökad förståelse för beroendeproblematiken och dess följdverkningar.

Vi lär oss genom litteraturstudier, föreläsningar, samtal, grupparbeten och studiebesök.

Närträffar (obligatoriska) läsåret 2021-22

  • 30 augusti - 1 september
  • 27-29 september
  • 25-27 oktober
  • 22-24 november
  • 13-15 december
  • 17-19 januari
  • 14-16 februari
  • 14-16 mars
  • 11-13 april
  • 30 maj - 1 juni