Behandlingsassistent grundkurs

En utvecklande kurs för Dig som är intresserad av beroendeproblematik och socialt behandlingsarbete.

Denna kurs är full, tar ej emot fler ansökningar detta läsår.

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i socialt behandlingsarbete – med inriktning mot alkohol- och drogberoendebehandling. Kursen vill ge ökad förståelse för beroendeproblematiken och dess följdverkningar.

Vi lär oss genom litteraturstudier, föreläsningar, samtal, grupparbeten och studiebesök.