Illustration av en person som inte mår tillsammans med olika substanser och en person som erbjuder hjälp.

Behandlingspedagog

En utvecklande tvåårig kurs för dig som är intresserad av beroendeproblematik och socialt behandlingsarbete.

Denna kurs passar dig som vill arbeta med människor i socialt utsatta situationer. Exempel på arbete kan vara behandlingshem, inom öppenvård, socialpsykiatrin, kriminalvården, elever med särskilda behov, ensamkommande flyktingar eller annan stödverksamhet.

I utbildningen kommer du även att få arbeta med dig själv för att stärka din personliga utveckling och få en bättre självkännedom. Vi värnar om hela människan, därför fokuserar vi inte enbart på fakta och teori - utan även på samtalet och erfarenhetsutbytet.

För att garantera en hög kvalitet och aktualitet i utbildningen har vi minst en extern föreläsare per block. Vi strävar efter att spegla olika synsätt på missbruk och behandling i nära dialog med forskare och andra aktörer med god kunskap inom området.

Kursen är en yrkesutbildning på 2 år med 100 % studietakt.

Kursens innehåller bland annat:

 • Beroendesjukdomen
 • Behandlingsmetodik
 • Anhörigperspektiv
 • Kriminalitet
 • Sorgbearbetning
 • Psykologi
 • Psykiatri
 • Etik och moral
 • Återfallsprevention
 • Motiverande samtal (MI)
 • Juridik och sekretess kring dokumentation
 • Arbetsplatsförlagt lärande

I kursen ingår arbetsplatsförlagt lärande, tidigare kallat praktik. Många praktikplatser kräver ett utdrag ur belastningsregistret. Du kan beställa ett sådant via länken nedan.

Beställ ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola på polisens webbplats.

Obligatioriska närträffar läsåret 2023-2024

Hösten 2023

 • 28–30 augusti
 • 9–11 oktober
 • 20–22 november
 • 18–20 december

Våren 2024

 • 15–17 januari
 • 19–20 februari (via Teams)
 • 15–17 april
 • 6–8 maj (studieresa)
 • 3–5 juni (examination)

Kontaktuppgifter till kursansvarig

Anne-Marie Nilsdotter

E-postadress: anne-marie.nilsdotter@rvn.se

Telefonnummer: 073-046 14 06


Tillbaka till toppen