Ekobruk

En bred kurs för dig som strävar efter självhushållning - eller kanske tillsammanshushållning - och vill kunna leva och må bra med mindre lönearbete.

Tredagarsträffar varje månad som innehåller studiebesök, erfarenhetsutbyten och lektioner. Vi följer årstiderna. Mellan träffarna praktiserar du hemma, läser, håller kontakt och utbyter erfarenheter på distans via skolans webbplattform. Vi utforskar möjliga vägar för att minska sin naturresursanvändning, bygga samarbeten och inspirera varandra till ett liv närmare varandra och de andra delarna av naturen.

Kursinnehåll 

  • Självhushållning och tillsammanshushållning ur breda perspektiv
  • Ekologisk och social resiliens
  • Trädgård, skog
  • Växtodling, djur
  • Livsmedel, ta tillvara, förädling
  • Hantverk, återbruk och reparation
  • Byggande och energi

För litteratur, närträffar m.m. se kursplan.