Ekobruk

Information om kursstarter med anledning av covid-19/coronaviruset

Från och med den 15 juni lättar Folkhälsomyndigheten på rekommendationerna om distansundervisning och det innebär att skolor och lärosäten kan återgå till en mer ordinarie verksamhet. Vi ser därmed fram emot en terminsstart i höst på plats på våra skolor med så normal studiesituation som möjligt.

Vi kommer förbereda för skolstarten med nödvändiga anpassningar av exempelvis klassrum, matsalar, köbildning m.m., vilket behövs för att kunna genomföra detta på ett så säkert sätt som möjligt. Om du har några frågor får du gärna kontakta kursansvarig.

Beslutet gäller tills vidare och till dess nya beslut fattas.

En bred kurs för dig som strävar efter självhushållning - eller kanske tillsammanshushållning - och vill kunna leva och må bra med mindre lönearbete.

Tredagarsträffar varje månad som innehåller studiebesök, erfarenhetsutbyten och lektioner. Vi följer årstiderna. Mellan träffarna praktiserar du hemma, läser, håller kontakt och utbyter erfarenheter på distans via skolans webbplattform. Vi utforskar möjliga vägar för att minska sin naturresursanvändning, bygga samarbeten och inspirera varandra till ett liv närmare varandra och de andra delarna av naturen.

Kursinnehåll 

  • Självhushållning och tillsammanshushållning ur breda perspektiv
  • Ekologisk och social resiliens
  • Trädgård, skog
  • Växtodling, djur
  • Livsmedel, ta tillvara, förädling
  • Hantverk, återbruk och reparation
  • Byggande och energi

För litteratur, närträffar m.m. se kursplan.

Personligt brev

I det personliga brevet; beskriv varför du vill gå kursen, vad som är dina drivkrafter och om du har några tidigare erfarenheter inom området.