Kursplan - Ekobruk

Hola folkhögskola 2020-2021

Namn

Ekobruk

Målgrupp

Självförsörjare i stan och på landet. Personer med utflyttningsplaner och självhushållningsdrömmar.

Deltagarantal

12–20 personer

Omfattning

50 % studietakt. Distanskurs med tio tredagarsträffar. Första träffen i augusti, sista i juni. Träffarna är från fredag till söndag. 39 veckor.

Kurstider

24 augusti 2020 – 18 december 2020

11 januari 2021 – 13 juni 2021

Ansökan

Senast 15 maj. Till ansökan bifogas ett personligt brev där den sökande berättar om sig själv och varför en vill gå Ekobrukskursen. Det personliga brevet är obligatoriskt!

Avgift

1100 kr per termin, för resor under träffarna, visst material och elevförsäkring. Totalt 2200 kr under läsåret.

Kursinnehåll

Självhushållning och tillsammanshushållning, omvärldsorientering kring naturresurser och hållbarhetsfrågor. Ekologisk och social resiliens, permakultur, växtodling, husdjur, trädgård, skog, livsmedel, hantverk, återbruk, energi, byggande och att ta tillvara.

Upplägg

Innehållet följer till stor del årstiderna. De tio tredagarsträffarna utgår från Hola folkhögskola. Träffarna innehåller studiebesök, föreläsningar, praktiska övningar, grupprocess, nätverkande och erfarenhetsutbyte. Kommunikation mellan träffarna via webbplattformen Itslearning. Mellan träffarna sker egen praktik, litteraturstudier och videomöten med gruppsamtal och/eller föreläsningar. Litteraturstudierna består av kursboken ”Självhushållning i praktiken”, egenvald litteratur samt en bokcirkel som sker i smågrupper, där det finns några olika titlar att välja bland.

Förkunskapskrav

Inga formella krav. Men stort intresse och gärna egna erfarenheter.

Datum och huvudteman för träffarna läsåret 2019-2020

Huvudteman kompletteras med inslag som hör till säsongen.

Höstterminen 2020

28–30 augusti

Introduktion och planering. Trädgårdsbär: safta och sylta. Fruktträdsbeskärning. Slåtter, lieslipning, knackelie, vilda nyttoväxter.

11–13 september

Skog. Allemansrätt. Svamp. Mustning och pastörisering av äpplen. Grönsaksodlingens grunder – i praktiken.

9–11 oktober

Livsmedelsförädling; syrning av grönsaker. Att gräva en djupbädd. Fårklippning. Grönsaksodlingens grunder – teori.

6–8 november

Slakt och styckning (höns och får), eller egen fördjupning: veganska proteinkällor. Hönsskötsel. Djurhälsa och hygien. Hållbarhetsfestival (för hela skolan).

11–13 december

Hantverk, återbruk och reparationer. Giftfri vardag. Ekofilosofi.

Vårterminen 2021

15–17 januari

Livsmedelsförädling; hygien, mejeri. Energi, byggande och renovering. Kläd-, bostads- och kroppsvård.

26–28 februari

Livsmedelsförädling; tunnbrödsbakning. Att köra med häst. Fröbyte.

16–18 april

Får, tova ull och skinngarvning i Näsåker. Permakultur.

14–16 maj

Trädgård; beskärning, växthus och kompost. Kvasttillverkning. Byggnadsvård.

11–13 juni

Skogsnäs. Att hålla ko för självhushållning. Biodling. Getter. Plantbyte.

Litteratur

Huvudbok: ”Självhushållning i praktiken”, Maria Österåker.

Ingår i serviceavgiften, fås på första träffen.

Kompletterande kurslitteratur som finns att låna under kursen:

”Jordad – enklare liv i kollapsens skugga”, David Jonstad

”Stefans lilla gröna – en handbok i utanförskap”, Stefan Sundström och Jeanette Andersson

”Självhushållning”, John Seymour

”Rätt ur jorden”, Bella Linde

”Syra själv”, Karin Bojs

”Permakultur i ett nötskal”, Patrick Whitefield

Ett ekobruk-bibliotek finns i klassrummet. Böckerna där kan lånas för läsning under träffarna, men får inte lämna Hola folkhögskola.