Kursplan - Ekobruk

Ekobruk är en distanskurs med tio träffar år 2022-2023. Sista ansökningsdag är den 15 maj 2022.

Målgrupp

Själv- och tillsammanshushållare i stan och på landet. Personer med utflyttningsplaner och självförsörjningsdrömmar.

Deltagarantal

12- 20 personer

Omfattning

50 % studietakt. Distanskurs med tio tredagarsträffar. Första träffen i augusti, sista i juni. Träffarna är från onsdag till fredag. 39 veckor.

Kurstider läsåret 2022-2023

24 augusti 2022 – 21 december 2022

9 januari 2023 – 2 juni 2023

Ansökan

Senast 15 maj. Till ansökan bifogas ett personligt brev där den sökande berättar om sig själv och varför en vill gå Ekobrukskursen. Det personliga brevet är obligatoriskt!

Avgift

1100 kr per termin, för resor under träffarna, visst material och elevförsäkring. Totalt 2200 kr under läsåret.

Kursinnehåll

Kursens innehåll fokuserar på bredd snarare än fördjupning och den vill ge en översikt och en möjlighet att prova på olika aspekter av självhushållning och tillsammanshushållning.  Omvärldsorientering kring naturresurser och hållbarhetsfrågor. Ekologisk och social resiliens, permakultur, odling, husdjur, trädgård, skog, livsmedel, hantverk, återbruk, energi, byggande och att ta tillvara.

Upplägg

Innehållet följer till stor del årstiderna. De tio tredagarsträffarna utgår från Hola folkhögskola. På några av träffarna är vi i Näsåker och då samordnas boende där för de som vill. Träffarna innehåller studiebesök, föreläsningar, praktiska övningar, grupprocess, nätverkande och erfarenhetsutbyte. Kommunikation mellan träffarna sker via en webbplattform. Mellan träffarna gör var och en egen praktik, hemuppgifter och litteraturstudier samt deltar på videomöten med gruppsamtal och/eller föreläsningar. Litteraturstudierna består av kursboken ”Självhushållning i praktiken”, egenvald litteratur samt en bokcirkel, där det finns två olika titlar att välja mellan.

Förkunskapskrav

Inga formella krav. Men stort intresse och gärna egna erfarenheter.

Datum och huvudteman för träffarna läsåret 2022-2023

Kursplanen är preliminär. I början av läsåret så bearbetas kursplanen tillsammans med kursdeltagarna. Vissa teman kan tillkomma, andra kan tas bort. De kan också flyttas till annat kurstillfälle.  

Höstterminen 2022

24-26 augusti

Introduktion och planering. Gårdsvandring. Fruktträdsbeskärning. Slåtter, lieslipning, knackelie.

14-16 september

Skogsbruk och skogsekologi. Allemansrätt. Mustning och pastörisering av äpplen. Grönsaksodlingens grunder – i praktiken. Tälja i färskträ.

12-14 oktober

Livsmedelsförädling; mjölksyrning av grönsaker. Att gräva en djupbädd. Grönsaksodlingens grunder – teori. Permakultur.

9-11 november

Slakt och styckning (höns och får), eller egen fördjupning: veganska proteinkällor. Hönsskötsel. Hållbarhetsfestival (för hela skolan).

7-9 december

Hantverk, återbruk och reparationer. Giftfri vardag. Ekofilosofi.

Videomöten under höstterminen:

Torsdagar kl 19.00-20.30.

8 september, 29 september, 27 oktober och 24 november

Vårterminen 2023

25-27 januari

Livsmedelsförädling; hygien, mejeri. Energi, byggande och renovering. Kläd-, bostads- och kroppsvård.

22-24 februari

Livsmedelsförädling; tunnbrödsbakning. Att köra med häst. Fröbyte. Förkultivering och planering av grönsaksodling.

19-21 april

Fårskötsel, tova ull och skinngarvning. Jordkällare. Permakultur.

10-12 maj

Trädgård; beskärning, växthus och kompost. Kvasttillverkning. Byggnadsvård.

31 maj-2 juni

Skogsnäs. Att hålla ko för självhushållning. Biodling. Getter. Plantbyte.

Videomöten under vårterminen:

Torsdagar kl 19.00-20.30.

9 februari, 16 mars, 30 mars, 4 maj och 25 maj.

Litteratur

Huvudbok: ”Självhushållning i praktiken”, Maria Österåker.
Ingår i serviceavgiften, fås på första träffen.

Kompletterande kurslitteratur som finns att låna under kursen:

”Jordad – enklare liv i kollapsens skugga”, David Jonstad – valbar i bokcirkel.

”Stefans lilla gröna – en handbok i utanförskap”, Stefan Sundström och Jeanette Andersson – valbar i bokcirkel

”Självhushållning”, John Seymour

”Rätt ur jorden”, Bella Linde

”Syra själv”, Karin Bojs

”Permakultur i ett nötskal”, Patrick Whitefield

Ett ekobruk-bibliotek finns i klassrummet. Böckerna där kan lånas för läsning under träffarna, men får inte lämna Hola folkhögskola.

Kontaktuppgifter till kursansvarig

Emma Nyman

E-postadress: emma.nyman@rvn.se

Telefonnummer: 070-274 64 55


Tillbaka till toppen