Ljudkonst

Målgrupp

Kursen riktar sig till konstnärer, och andra ljudintresserade som vill utveckla sina uttryckssätt med ljud.

Kursbeskrivning

En kurs för dig som vill bredda dina uttryckssätt med att arbeta kreativt med ljud i ljudkonstprojekt och experimentellt musikskapande. Kursen innehåller seminarier, workshops, teknikgenomgångar, ljudperformance, lyssningsövningar.

Under kursens gång jobbar du med egna arbeten (egna projekt och ljudarbeten) under handledning. Lyssning och analys av ljudkonst inom film, musik, radio och webb samt litteraturstudier. Kursen är möjlig att gå ett eller två år.

Kursen tar upp grundläggande begrepp och moment inom ljudproduktion såsom: ljudets fysik, akustik, mikrofoner, förstärkare, mixerbord, högtalare, transducers, kontaktmikrofoner, digital ljudredigering med DAWs (Digital Audio Workstations), ljudmixning, effektläggning, publicering av ljud på internet.

Kursen förutsätter inte förkunskaper inom dessa områden ovan.

Kursen kan ses som en bred ingång och fördjupningar inför olika konstskolor samt vidareutbildning inom ljudproduktionsområdet. En del söker vidare till universitetens kandidatprogram inom dessa områden.

Tillgång till dator samt hörlurar behövs. Fyra fysiska träffar per termin. Kursen är studiemedelsberättigad och merkostnadslån för resor och boende kan sökas via CSN. Kursen leds av Björn Eriksson, aktiv ljudkonstnär med lång erfarenhet från nationella och internationella projekt. Under kursens gång så möter gruppen också andra aktiva ljudkonstnärer både för seminarier och workshops. Utöver träffarna (se datum nedan) så träffas kursen digitalt via webbkonferens varje vecka på fredagar kl 10-11.30 för fördjupnings-genomgångar, handledningar kring olika frågor.

Kursen bedrivs utifrån folkhögskolepedagiska grunder där deltagarnas olika erfarenheter lyfts fram och där gruppens gemensamma behov är centrala. Att genom kollaborativt lärande både stimulera enskilda framsteg samt gruppens utveckling är viktigt. Olika övningar och workshops genomförs med samarbeten i mindre grupper

Närträffar (obligatoriska) läsåret 2021-22

  • 3-5 september
  • 1-3 oktober
  • 12-14 november
  • 10-12 december
  • 28-30 januari
  • 25-27 februari
  • 25-27 mars
  • 12-15 maj