Kursplan - Ljudkonst

Närträffar (obligatoriska) läsåret 2020-2021

(fredag kl 9.00 - söndag kl 14, kvällspass lördag)

Höstterminen

Träff 1:

4-6 september

Intro, ljudkonst – en översikt med historiska och samtida nedslag, Workshop: field recordings. Verktyg: redigera och processa ljud. Ljudteknik, grunderna. Lyssningsövningar och genomförande av ljudperformance. (Bl.a. text scores av Pauline Oliveros). Hola fhsk, 3 dagar.

Träff 2:

2-4 oktober

Föreläsning om ljudkonst. Psykoakustik. Ljudens fysik. Workshop: löda piezomikrofoner och använda dem i olika sammanhang. Ljudteknik. Genomgång och personlig handledning kring de personliga ljudkonstprojekten som ska presenteras i december. Gemensamma lyssningsövningar och ljudperformance. Hola fhsk, 3 dagar.

Träff 3:

6-8 november

Föreläsning ljudkonst: installation/skulptur. Ljudbearbetningar. Workshop kring elektronik och akustik. teknisk och idémässig handledning på de egna projekten att presenteras i december. Lyssningsövningar och gemensamma ljudperformance. Hola fhsk, 3 dagar.

Träff 4:

4-6 december

Redovisning/uppspelning/visning av höstens ljudkonstprojekt, utvärdering och feedback. Lyssningsövningar och gemensamma ljudperformance Hola fhsk, 3 dagar.

Vårtermin

Träff 5:

22-24 januari

Föreläsning ljudkonst: performance. Lyssningsövningar och gemensamma ljudperformance. Hola fhsk, 3 dagar.

Träff 6:

26-28 februari

Ljudkonst och nya medier under två dagars workshop. Genomgång och personlig handledning kring de personliga ljudkonstprojekten som ska presenteras i maj. Lyssningsövningar och gemensamma ljudperformance Hola fhsk, 3 dagar.

Träff 7:

26-28 mars

Teknisk och idémässig handledning på de egna projekten, besök i ljudcisternen på Svanö. Lyssningsövningar och gemensamma ljudperformance. Hola fhsk, 3 dagar.

Träff 8:

13-16 maj 

Redovisning av ljudkonst-projekten, utvärdering och feedback, uppspelning/visning för allmänheten. Hola fhsk, 3 dagar.

Distansmöten

Mellan mötena kommunicerar vi veckovis via digital plattform, samt varannan vecka gemensamma Google Hangout och vid personlig handledning Skype eller telefon.

Kursmaterial

  • Pink Noises: Women on Electronic Music and Sound av Tara Rodgers (Duke University Press) ISBN-13: 978-0822346739
  • Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts, (MIT Press) ISBN-13: 978-0262611725
  • Ljudkonst av Peter R. Meyer (Proprius förlag) ISBN 91-7118-749-9
  • Nutida Musik 4:1/2006:07, temanummer om ljudkonst ISSN 1652-6082
  • Deep Listening, A Composer's Sound Practice av Pauline Oliveros (iUniverse, Inc) ISBN-13 978-0595343652

     samt resurser tillgängliga på Internet (text och ljud)