Att börja skriva

Är du nyfiken på kreativt skrivande och vill lära dig mer? Att börja skriva är en distanskurs där du ges möjlighet att utveckla ditt egna kreativa skrivande samtidigt som du får utforska olika skrivämnen och verktyg.

Genom skrivövningar som både handlar om att utforska olika skrivämnen, testa skrivandets olika verktyg och undersöka det egna skrivandet, utvecklar deltagarna sin kunskap om och färdighet i ett kreativt skrivande.

Vi undersöker skrivandets hantverk och inspireras till skrivande genom modern litteratur. Vi diskuterar också olika skrivarfrågor, och arbetar med konstruktiv respons.

Kursinnehåll

  • Att komma igång och skriva
  • Inspiration
  • Att hitta sin berättelse
  • Gestaltning
  • Berättarperspektiv och tempus
  • Dramaturgi och struktur
  • Dialog
  • Språk och stil
  • Att skriva poesi

Kontinuerligt även skrivinspiration från och diskussioner om modern litteraur i olika genrer och med olika aktuella teman.

Arbetssätt

Vi arbetar på plattformen Itslearning med skriftliga inlämningar och med föreläsningar/diskussioner via videolänk. Studietakten om 50% innebär att du bör lägga minst 10 timmar/vecka på dina studier för att kunna följa med i kursen. Uppgifter och inlämningar varje eller varannan vecka.

Antagningskrav

Du lämnar in din ansökan via Schoolsoft, tillsammans med din ansökan vill vi ha ett personligt brev där du berättar varför du vill gå kursen. För att kunna läsa kursen krävs tillgång till dator, internet och webbkamera.