Biografiskt berättande

Information om kursstarter med anledning av covid-19/coronaviruset

Från och med den 15 juni lättar Folkhälsomyndigheten på rekommendationerna om distansundervisning och det innebär att skolor och lärosäten kan återgå till en mer ordinarie verksamhet. Vi ser därmed fram emot en terminsstart i höst på plats på våra skolor med så normal studiesituation som möjligt.

Vi kommer förbereda för skolstarten med nödvändiga anpassningar av exempelvis klassrum, matsalar, köbildning m.m., vilket behövs för att kunna genomföra detta på ett så säkert sätt som möjligt. Om du har några frågor får du gärna kontakta kursansvarig.

Beslutet gäller tills vidare och till dess nya beslut fattas.

Vill du skriva en biografisk eller självbiografisk livsberättelse? Detta är en distanskurs där du arbetar med din egen eller andras livsberättelser samtidigt som du utvecklar dina egna kunskaper i skrivhantverket.

Det kan vara ett helt självbiografiskt projekt eller en biografi om någon annans livshistoria. En kronologisk skildring över ett liv, en litterärt gestaltad autofiktion, en dokumentär skildring av ett livsöde, essäistiskt reflekterande texter, dagboks- och blogginlägg - alla former och stilar är välkomna.

Under kursen får ni möjlighet att bygga upp en skrivrutin, börja gräva i minnenas och arkivens skattkistor, samt får verktyg för att göra er text mer levande. Genom respons på varandras texter och reflektioner kring frågor som berör det biografiska berättandet ges en god början på ert biografiska skrivprojekt.

Kursupplägg

Kursen är på 50% distans med närträffar, den första obligatorisk, och går över två terminer. Första terminen arbetar vi med att göra skrivövningar för att träna skrivandet och hitta sitt skrivsätt, skrivuppgifter för att komma åt det biografiska materialet samt diskutera och lära oss mer om det biografiska skrivandets olika sidor, medan andra terminen fokuserar på att forma och arbeta med ditt biografiska skrivprojekt, till stor del genom konstruktiv respons.

Möjlighet finns till en fördjupningskurs, där ni arbetar vidare med ert skrivprojekt och lär er mer om skrivandets hantverk.

Närträffar läsåret 2020-2021

  • 29–30 augusti (obligatorisk)
  • 10–11 okt 
  • 5–6 december
  • 16–17 Januari
  • 20–21 mars
  • 15–16 maj

Antagningskrav

Du lämnar in din ansökan via Schoolsoft, tillsammans med din ansökan vill vi att du lämnar in ett personligt brev där du berättar om varför du vill gå kursen samt en kortfattad beskrivning av din skrividé.