En person skriver på ett tangentbord på en dator

Biografiskt berättande

Vill du skriva en biografisk eller självbiografisk livsberättelse? I denna distanskurs arbetar du med din egen eller andras livsberättelse samtidigt som du utvecklar dina egna kunskaper i skrivhantverket.

Det kan vara ett helt självbiografiskt projekt eller en biografi över någon annans livshistoria. En kronologisk skildring över ett liv, en litterärt gestaltad autofiktion, en dokumentär skildring av ett livsöde, essäistiskt reflekterande texter, dagboks- och blogginlägg - alla former och stilar är välkomna och utforskas under kursens gång.

Under kursen får du möjlighet att bygga upp en skrivrutin, börja gräva i minnenas och arkivens skattkistor, samt får verktyg för att göra din text mer levande. Genom respons på varandras texter och reflektioner kring frågor som berör det biografiska berättandet ges en god början på ditt biografiska skrivprojekt.

Kursupplägg

Kursen är på 50% distans med närträffar och digitala träffar, som är obligatoriska, och går över två terminer. Första terminen arbetar du med att göra skrivövningar för att träna skrivandet och hitta ditt skrivsätt, skrivuppgifter för att komma åt det biografiska materialet samt diskutera och lära dig mer om det biografiska skrivandets olika sidor, medan andra terminen fokuserar på att forma och arbeta med ditt biografiska skrivprojekt, till stor del genom konstruktiv respons.

OBS! På grund av fördelning av kursveckor, kan denna kurs komma att ställas in. Slutgiltigt beslut om kursens genomförande tas i samband med sista ansökningsdag, i slutet av maj, och meddelas alla ansökanden.

Obligatioriska närträffar läsåret 2020-21

 • 29–30 augusti (obligatorisk)
 • 10–11 okt 
 • 5–6 december
 • 16–17 Januari
 • 20–21 mars
 • 15–16 maj

Obligatoriska närträffar läsåret 2021-22

 • 27–29 augusti
 • 15–17 oktober
 • 3–5 december
 • 28–30 januari
 • 18–20 mars
 • 20–22 maj

Antagningskrav

Du lämnar in din ansökan via Schoolsoft. Tillsammans med din ansökan vill vi att du lämnar in ett personligt brev där du berättar om varför du vill gå kursen samt en kortfattad beskrivning av vad du skulle vilja skriva om.

Kontaktuppgifter till kursansvarig


Tillbaka till toppen