Kursplan - Biografiskt berättande

Förkunskaper

Du har en önskan och vilja att arbeta med ett biografiskt eller självbiografiskt material. Det är en fördel om du har reflekterat över vad du vill skriva om innan kursen börjar, men du behöver inte vara klar över exakt hur. Du behöver ha relativt god datorvana och ha grundläggande kunskaper i att hantera ett orbehandlingsprogram, och tillräckliga kunskaper för att hantera lärplattformen Itslearning, samt Skype.

Mål

Kursen har som mål att förmedla lust till sökande i det egna skrivande. Deltagarna får stöd i att hitta sin egen väg i skrivprocessen, med skrivrutiner, skrivteknik och frågor som rör det biografiska skrivandet. Genom delade erfarenheter och kunskaper byggs den individuella kunskapen och erfarenheten av skrivandet. Deltagarna lär sig grunderna för att ge och få respons på de texter man delar med sig av, och utvecklar detta verktyg för att lära sig skrivandets hantverk och utveckla den egna texten. Vid kursens slut har deltagaren lagt grunden till ett biografiskt skrivprojekt och kommit en bit på vägen. Deltagaren har också grundläggande kunskaper om skrivandets hantverk och skrivprocessen, samt en grund att stå på vad gäller de specifika frågor som rör biografiskt skrivande.

Kursens syfte

 • Att lära sig grunderna i biografiskt berättande, dess historia och olika genrer.
 • Att förstå och förhålla sig till det biografiska skrivandets villkor och förutsättningar. Att lära sig om skrivprocessen, hitta skrivrutiner och ingångar till skrivandet.
 • Att lära sig grunderna i kreativt skrivande tillämpat på biografiskt skrivande, gestaltning, struktur, dialog, berättarperspektiv och tempus, research och intervju.
 • Att lära sig ge och få konstruktiv respons genom textsamtal.
 • Att arbeta med ett längre skrivprojekt och utveckla detta från idé till påbörjat manus.

Kursupplägg

Första terminen arbetar vi med skrivövningar för att lära känna den egna berättarrösten, skrivuppgifter för att komma åt och bearbeta det biografiska materialet samt diskutera och lära oss mer om det biografiska skrivandets villkor och förutsättningar.

Andra terminen fokuserar på att forma och arbeta med ditt biografiska skrivprojekt, till stor del genom konstruktiv respons och ett fördjupningsarbete anpassat efter individuella behov.

Under kursen kommer ni att själva få välja en biografisk metodbok, en biografi, samt genomföra ett fördjupningsarbete anpassat till ert eget skrivprojekt.

Närträffar anordnas med gästföreläsningar av utgivna författare och workshops, och får möjlighet att träffa varandra och föra ett samtal på plats. Under läsåret 18/19 gästas vi av Anna Sundström Lindmark. En stor del av diskussioner och respons sker via Skype.

Deltagaren blir godkänd eller icke godkänd på kursen beroende på om man är aktiv i gruppens diskussioner, delar med sig av sitt eget material samt gör de uppgifter som kursledaren lägger ut på Itslearning.

Viktig information inför kursstart

 1. Gå gärna in i kurskonferensen Itslearning varje dag och läs alla nya inlägg. Eller så ofta du kan.
 2. Kursen förutsätter att du gör minst ett inlägg i veckan med eget textmaterial och/eller reflektioner och respons.
 3. Det förutsätts att ni som deltagare kommenterar varandras inlägg. I en folkhögskolekurs är samtalet mellan kursdeltagarna i centrum. Jag som kursledare är givetvis med i samtalet också. Vi lär tillsammans!
 4. Gör vad du kan för att vi ska ha en positiv och varm atmosfär i kursen. Eftersom man som deltagare i mötet med de övrigas texter får ett förtroende att ta del av olika uttryckssätt, är det väsentligt att kommentarer mellan deltagarna sker på ett generöst och ödmjukt sätt. En mångfald av olika röster är också viktigare än grammatisk korrekta satser. Olika åsikter och uppfattningar är en tillgång som vi ska slå vakt om. Genom dem lär vi mera.
 5. Personangrepp får aldrig förekomma. Skulle det komma inlägg som jag bedömer vara otillåtna eller mycket olämpliga är jag skyldig att lyfta undan dem.
 6. Använd ett lättläst typsnitt och gärna textstorlek 12, radavstånd minst 1,15 för de texter ni lämnar in, så är det lättare att läsa.
 7. Ett kursintyg kommer att skickas till alla som fullföljt kursen, vilket i princip innebär deltagande varje vecka samt att uppgifter är genomförda. (Intyget dröjer, av administrativa skäl, ett antal veckor efter kursens slut.) Kolla så att du har en aktuell adress!!
 8. Ett ej aktivt deltagande under ca 2 veckor innebär automatiskt avregistrering på kursen och CSN.
 9. Du är en tillgång till denna kurs och jag ser med stor förväntan fram emot ditt aktiva deltagande!

Litteratur

Deltagarna får själva välja mellan flera skrivhandledningsböcker och biografier samt artiklar, filmklipp, radioinslag och poddar.

Själv/biografiska metodböcker

 • Marja Bruzeaus och Monica Rönquist-– Det var en gång…
 • Per Falk – Mitt liv med egna ord
 • Jenny Eklund – Skriv ditt liv
 • Allan G Hunter – Skriv dina memoarer
 • Merete Mazzarella – Att berätta sig själv
 • Arne Mellberg – Självskrivet
 • Göran Palm – Varje liv är värt att skildra
 • Tristine Rainer – Den nya dagboken
 • Inga-Lill Valfridsson – Att skriva om sitt liv
 • Mina Widding – Att skriva minnen
 • Bernard Selling – Ämne: mitt liv

Engelska böcker

 • Lloyd E. Ambrosius (red) - Writing biography
 • Judith Barrington - Writing the memoir
 • Natalie Goldberg - Old friend from far away
 • Nigel Hamilton - How to do biography
 • Mary Karr - The art of memoir
 • Tristine Rainer – Your life as story

Mer akademiska böcker

 • Liv och text : sex föreläsningar från ett symposium av Gunnar Eriksson
 • Bland böcker och människor (finns bland annat ett kapitel som heter ”Att skriva en biografi” av Stig Jägerskiöld)
 • Att skriva människan, essäer om biografin som livshistoria och vetenskaplig genre. Red: Sune Åkerman, Ronny Ambjörnsson, Pär Ringby