Den berättande podcasten

Under den här kursen utforskar vi podcasten som berättarsätt. Du får träna på att intervjua, skriva manus, redigera och forma ljud. I kursen
ingår ett självständigt eget projektarbete.