Ekobruk år 2

Det här är kursen för dig som redan gått ekobruk år 1 eller har motsvarande kunskaper. Du får möjlighet att tillsammans med andra fortsätta läroprocessen kring själv- och tillsammanshushållning. Kursens innehåll fokuserar på tre aspekter; breddning, fördjupning och repetition av vissa moment.

Kursens upplägg bygget på tredagarsträffar varje månad som innehåller studiebesök, erfarenhetsutbyten och lektioner. Vi följer årstiderna. Mellan träffarna praktiserar du hemma, läser, håller kontakt och utbyter erfarenheter på distans via skolans webbplattform. Du som kursdeltagare är med i att forma det konkreta kursinnehållet, vilket innebär att din delaktighet i, och även ansvar för, kursinnehållet är större än under år 1 på ekobruk.

Exempel på kursinnehåll

 • Självhushållning och tillsammanshushållning ur breda och fördjupande perspektiv
 • Livsmedelsförädling och att ta tillvara
 • Biologisk mångfald i trädgård och skog
 • Att bygga hållbara sociala relationer och samarbeten
 • Permakultur
 • Ekofilosofi
 • Byggnadsvård
 • Skogsträdgård
 • Regenerativt jordbruk och agroforestry
 • Hantverk och återbruk
 • Förståelse av ekosystemprocesser

Personligt brev

I det personliga brevet; beskriv varför du vill gå kursen, vad som är dina drivkrafter och om du har några tidigare erfarenheter inom området.

Obligatoriska närträffar läsåret 2021-22

 • 20-22 augusti
 • 10-12 september
 • 1-3 oktober
 • 12-14 november
 • 10-12 december
 • 21-23 januari
 • 25-27 februari
 • 1-3 april
 • 6-8 maj
 • 3-5 juni

Kontaktuppgifter till kursansvarig

Linda Ellegaard Nordström

E-postadress: linda.nordstrom@rvn.se

Telefonnummer: 0612-856 06


Tillbaka till toppen