Ekofilosofi

Om att söka en djupare förståelse för vår tids kriser, och att undersöka innebär relationen människa – natur – kultur. En distanskurs med träffar i Ångermanland, Jokkmokk och Västerbottensfjällen.

Kursbeskrivning

En kurs för dig som vill få filosofiska tankeredskap för att söka en djupare förståelse av vår tids stora frågor. Vi är nu mitt i en kris för såväl samhället som klimatet. Ett flertal av de lösningar på problemen som vårt samhälle presenterar leder till att många känner individuell skuld och skam, eller får klimatångest. Här kan ekofilosofin bidra med perspektiv som både fördjupar analysen och lyfter perspektiven.

Kursupplägg 

Kursen ges på distans med totalt åtta fysiska helgträffar (på två av dem är det möjligt att delta digitalt), och sju digitala videoträffar – fördelade på två terminer. Innehållet på träffarna utgörs av föreläsningar, gruppdiskussioner och reflektioner. Flera intressanta gästlärare medverkar. Träffarna sker främst på Hola folkhögskola i Ångermanland, men studieresor görs också till Näsåker, Jokkmokk och Västerbottenssfjällen. Platserna har koppling till de teman som kursen berör, och vi besöker dem för att ytterligare fördjupa perspektiven och förståelsen kring de frågeställningar som tas upp.

Grupprocessen är en viktig del i kursen. Kommunikation mellan träffarna via folkhögskolans digitala lärplattform, där förs nätbaserade gruppsamtal i text, men också som videomöten. Litteraturstudier och kortare individuella skrivuppgifter ingår också. 

Kursinnehåll  

Introduktion till ekofilosofi, hur ämnet kan bidra till att fördjupa frågorna och förståelsen kring vår civilisations stora framtidsutmaningar. Olika perspektiv på miljöfrågornas kulturella och filosofiska rötter. Studier i ekofilosofins grundfrågeställningar, speglade i aktuella frågor som berör människans plats och roll på jorden i relation till sig själv och allt annat som lever här. Ämnet diskuteras i sin historiska kontext och dess utveckling följs fram till idag.  

Ekofilosofins grundfrågeställningar handlar om frågor som människans relation till naturen och kulturen, kunskap, makt och normativitet. Ett särskilt fokus läggs vid kulturell förståelse – hur påverkas vår syn på ekofilosofins grundfrågor av det kulturella sammanhang vi befinner oss inom? 

Teman och datum för de fysiska träffarna 

Träff 1: 2-4 september 2022 

Introduktion till ekofilosofi och ämnets problemdefinitioner, ämnets historik och olika inriktningar idag. Plats: Västerbottensfjällen (studieresa).

Träff 2: 30 september - 2 oktober 2022 

Natursyn, filosofins grunder och historiska perspektiv.

Plats: Hola folkhögskola och Näsåker (studieresa, en övernattning i Näsåkerstrakten).

Träff 3: 11-13 november 2022

Människosyn. Makt och normalitet. Människan och teknologin. Plats: Hola folkhögskola

Träff 4: 9-11 december 2022

Ekofilosofisk verkstad. Ta med en frågeställning som väckts under hösten, som vi tillsammans i gruppen kommer att resonera och tänka kring. Deltagande på plats uppmuntras, men det är även möjligt att delta på distans, via länk. Plats: Hola folkhögskola eller på länk.

Träff 5: 27-29 januari 2023 

Religionsfilosofi och religion ur ett ekofilosofiskt perspektiv. Komplexitet och komplikation. Plats: Hola folkhögskola

Träff 6: 17-19 mars 2023 

Om kulturens betydelse för förståelsen av världen (förståelserum). Samiska perspektiv. Plats: Jokkmokk (studieresa).

Träff 7: 28-30 april 2023 

Handling och icke-handling ur ett ekofilosofiskt perspektiv. Kritisk reflektion kring politisk praktik, aktivism m.m. Plats: Hola folkhögskola  

Träff 8: 26-28 maj 2023 

Ekofilosofisk verkstad. Ta med en frågeställning som väckts under hösten, som vi tillsammans i gruppen kommer att resonera och tänka kring. Deltagande på plats uppmuntras, men det är även möjligt att delta på distans, via länk. Plats: Hola folkhögskola eller på länk.

Datum för de digitala träffarna 

Höstterminen 2022

Torsdag 15 september kl 19.00-20.30

Torsdag 20 oktober kl 19.00-20.30

Torsdag 24 november kl 19.00-20.30

Vårterminen 2023

Torsdag 12 januari kl 19.00-20.30

Torsdag 16 februari kl 19.00-20.30

Torsdag 30 mars kl 19.00-20.30

Torsdag 12 maj kl 19.00-20.30

Förkunskapskrav  

Inga formella krav men gärna stort intresse! Vid antagning eftersträvas en blandad grupp med avseende på erfarenheter, ålder, kön, bakgrund, etnicitet osv. 

Obligatorisk litteratur

Sånger från jorden, 32 röster för en ny relation till planeten, red. Elinor Askmar och Amanda Martling, Skörda förlag. Finns som pdf-dokument: (sangerfranjorden.se)  

Texter och poddar från Svartälvsakademin (svartalvsakademin.se)

Kortare texter och poddar tillkommer, delas utan kostnad.

 


Tillbaka till toppen