Ekofilosofi

Ekofilosofi – om relationen människa – natur – kultur En distanskurs med träffar i Ångermanland och Lappland

Kursbeskrivning:

En kurs för dig som vill få filosofiska tankeredskap för att söka en djupare förståelse av vår tids stora frågor. Vi är nu mitt i en kris för såväl samhället som klimatet. Ett flertal av de lösningar på problemen som vårt samhälle presenterar leder till att många känner individuell skuld och skam, eller får klimatångest. Här kan ekofilosofin bidra med perspektiv som både fördjupar analysen och lyfter perspektiven, och därmed lättar på pressen som den enskilde individen kan känna.