Kursplan för Ekofilosofi

Kursplan: Ekofilosofi ht 2022 – vt 2023 

Målgrupp  

Alla som funderar över och vill kommunicera om miljö- och framtidsfrågornas kulturella och filosofiska rötter. Föreningsaktiva, lärare (kursen är lämplig som fortbildning), samhällsplanerare, arbetslösa, politiker, konstnärer, tjänstemän med flera. Alla som funderar över de stora frågorna om livet, planeten, nuet och framtiden för kommande generationer… 

Deltagarantal  

12-20 personer  

Omfattning  

50% studietakt. Distanskurs med fyra träffar per termin, tre dagar per träff fredag - söndag. Kursen berättigar till studiemedel via CSN.  

Kurstider läsåret 2022-2023  

Höst: 2022-08-25 - 2022-12-21
Vår: 2023-01-09 - 2023-06-02

Serviceavgift

1600 kr per termin. Avgiften täcker kostnader för studieresor, service, kopiering, studiebesök, deltagarförsäkring m.m. Utöver detta tillkommer kostnader för resor till Hola eller annan kursplats, samt mat och logi på Hola för de träffar då vi är där.  Se specifikation under rubriken ”teman och datum för de fysiska träffarna”.

Syfte  

Kursens syfte är att ge deltagarna möjlighet att tillsammans med varandra och i dialog med inbjudna föreläsare fördjupa sin reflektion kring intressanta ekofilosofiska frågeställningar om de stora miljö- och framtidsfrågorna.  

Kursinnehåll  

Introduktion till ekofilosofi, hur ämnet kan bidra till att fördjupa frågorna och förståelsen kring vår civilisations stora framtidsutmaningar. Olika perspektiv på miljöfrågornas kulturella och filosofiska rötter. Studier i ekofilosofins grundfrågeställningar, speglade i aktuella frågor som berör människans plats och roll på jorden i relation till sig själv och allt annat som lever här. Ämnet diskuteras i sin historiska kontext och dess utveckling följs fram till idag.  

Ekofilosofins grundfrågeställningar handlar om frågor som människans relation till naturen och kulturen, kunskap, makt och normativitet. Ett särskilt fokus läggs vid kulturell förståelse – hur påverkas vår syn på ekofilosofins grundfrågor av det kulturella sammanhang vi befinner oss inom? 

Upplägg  

Kursen ges på distans med totalt åtta fysiska helgträffar, och sju digitala videoträffar – fördelade på två terminer . Innehållet på träffarna utgörs av föreläsningar, gruppdiskussioner och reflektioner. Träffarna sker främst på Hola folkhögskola i Ångermanland, men studieresor görs också till Näsåker, Jokkmokk och Västerbottensfjällen. Platserna har koppling till de teman som kursen berör, och vi besöker dem för att ytterligare fördjupa perspektiven och förståelsen kring de frågeställningar som tas upp.

Grupprocessen är en viktig del i kursen. Kommunikation mellan träffarna via folkhögskolans digitala lärplattform, där förs nätbaserade gruppsamtal i text. Litteraturstudier och kortare individuella skrivuppgifter ingår också. 

Teman och datum för de fysiska träffarna 

Träff 1: 2-4 september 2022 

Introduktion till ekofilosofi och ämnets problemdefinitioner, ämnets historik och olika inriktningar idag. Plats: Västerbottensfjällen (studieresa).

Kostnad: Mat, logi och resa från Hola ingår i serviceavgiften. Vi bor enkelt och lagar mat tillsammans. Kostnaden för resa till och från Hola tillkommer.

Träff 2: 30 september - 2 oktober 2022 

Natursyn, filosofins grunder och historiska perspektiv.

Plats: Hola folkhögskola och Näsåker (studieresa, en övernattning i Näsåkerstrakten).

Kostnad: mat, logi i Näsåker och transport från Hola ingår i kurskostnaden. Tillkommer ev. logi på Hola fredag kväll – se Holas prislista samt resa till och från Hola.  

Träff 3: 11-13 november 2022

Människosyn. Makt och normalitet. Människan och teknologin. Plats: Hola folkhögskola

Träff 4: 9-11 december 2022

Ekofilosofisk verkstad. Ta med en frågeställning som väckts under hösten, som vi tillsammans i gruppen kommer att resonera och tänka kring. Deltagande på plats uppmuntras, men det är även möjligt att delta på distans, via länk. Plats: Hola folkhögskola eller på länk.

Kostnad: kost och logi enligt Holas prislista, samt resa till Hola.

Träff 5: 27-29 januari 2023 

Religionsfilosofi och religion ur ett ekofilosofiskt perspektiv. Komplexitet och komplikation. Plats: Hola folkhögskola

Kostnad: kost och logi enligt Holas prislista, samt resa till Hola.

Träff 6: 17-19 mars 2023 

Om kulturens betydelse för förståelsen av världen (förståelserum). Samiska perspektiv. Plats: Jokkmokk (studieresa). Kostnad: resa till och från Jokkmokk. Mat och logi ingår i serviceavgiften. Vi bor enkelt och lagar mat tillsammans.

Träff 7: 28-30 april 2023 

Handling och icke-handling ur ett ekofilosofiskt perspektiv. Kritisk reflektion kring politisk praktik, aktivism m.m. Plats: Hola folkhögskola  

Kostnad: kost och logi enligt Holas prislista, samt resa till Hola.

Träff 8: 26-28 maj 2023 

Ekofilosofisk verkstad. Ta med en frågeställning som väckts under hösten, som vi tillsammans i gruppen kommer att resonera och tänka kring. Deltagande på plats uppmuntras, men det är även möjligt att delta på distans, via länk. Plats: Hola folkhögskola eller på länk.

Datum för de digitala träffarna 

Höstterminen 2022

Torsdag 15 september kl 19.00-20.30

Torsdag 20 oktober kl 19.00-20.30

Torsdag 24 november kl 19.00-20.30

Vårterminen 2023

Torsdag 12 januari kl 19.00-20.30

Torsdag 16 februari kl 19.00-20.30

Torsdag 30 mars kl 19.00-20.30

Torsdag 12 maj kl 19.00-20.30

Förkunskapskrav  

Inga formella krav men gärna stort intresse! Vid antagning eftersträvas en blandad grupp med avseende på erfarenheter, ålder, kön, bakgrund, etnicitet osv. 

Obligatorisk litteratur

 Sånger från jorden, 32 röster för en ny relation till planeten, red. Elinor Askmar och Amanda Martling, Skörda förlag. Finns som pdf på Sånger från jorden | 32 röster för en ny relation till planeten (sangerfranjorden.se)  

Svartälvsakademin, texter och poddar från Svartälvsakademin (svartalvsakademin.se)

Ett antal kortare artiklar som fås som pdf under kursens gång.

2022-02-03 Linda Ellegaard Nordström   


Tillbaka till toppen