En man och en kvinna står på knä och arbetar i ett trädgårdsland.

Hållbar trädgård och odling i norr

Hållbar trädgård och odling i norr - förstå, designa och utveckla i samklang med naturen. Detta är en kurs för dig som vill satsa på att odla mat för det egna hushållet eller har en företagsidé kring odling.

Om kursen

Denna kurs är en vidareutveckling av kursen "Odla i norr" som getts i många år på Hola folkhögskola. Kursen är för dig som vill:

  • producera mat i din trädgård/på din gård för självhushåll eller försäljning
  • bygga upp ekosystem och gynna den biologiska mångfalden
  • lära dig designa och utveckla din trädgård och odling med fokus regenerativa metoder, matproduktion och klimatanpassning

Kursen syftar till att ge dig goda kunskaper i småskalig regenerativ odling av grönsaker, frukt, bär och ev. snittblommor, parallellt som du bygger upp ekosystem och klimatanpassar din trädgård/gård. Målet är att ge dig förutsättningar för att komma i gång med eller utöka din odling samt att ge dig redskap att själv designa din plats på jorden för ett funktionellt trädgårds- och odlingsliv i vacker miljö.

Du kommer att skapa din egen plan för hur du kan utveckla din trädgård- och odling och producera högkvalitativ mat till ditt hushåll eller för försäljning samtidigt som du gynnar den biologiska mångfalden, skapar kolsänkor som binder kolmolekyler i jord och växter och bygger upp resilienta system. Arbetet med din egen design och plan för anläggning och skötsel löper genom hela kursen.

Kursen leds av Mona M Hallin, regenerativ trädgårdsdesigner som driver eget företag parallellt med sitt arbete som kursansvarig lärare på Hola folkhögskola. Hon har lång erfarenhet av odling för självhushåll och drev under några år andelsjordbruk och B&B. Hon brinner för regenerativa odlingsmetoder, tillsammansodling och att samarbeta på olika sätt med både naturen och andra människor.

Under kursen kommer vi följa årstiderna och gå igenom trädgårdens och odlingens olika delar. Vi kommer också att ta upp olika andra teman som till exempel: metoder för observation av förutsättningar, planering, dokumentation och design, inklusive funktions- och trädgårdsdesign med avstamp i permakulturens designsystem och etik.

Kursupplägg

Kursen är på distans 50 % och har obligatoriska närträffar och distansträffar. Den går över två terminer, vårtermin och hösttermin 2024.

Vid nio tillfällen ses vi under tre dagar på Hola folkhögskola i Höga Kusten för studiebesök, föreläsningar, erfarenhetsutbyten, praktiska övningar och nätverkande.

Mellan de fysiska träffarna har vi digitala träffar och du gör praktik, hemuppgifter, litteraturstudier och digitala grupparbeten.

Kommunikationen mellan träffarna sker via skolans digitala lärplattform, Teams. Innehåll, nivå och fokus på kursen styrs till viss del av deltagarnas intressen och kunskapsnivå. Eftersom en stor del av utbildningen sker digitalt är god tillgång till dator och internet en förutsättning.

Några av kursens närträffar kommer eventuellt att samköras med kursen "Återbrukshantverk och cirkulärt entreprenörskap".

Huvudteman för träffarna läsåret 2024

För mer information om innehållet i de olika träffarna se kursplanen.

Förutom teman för respektive träff tillkommer studiebesök, till viss del hembesök hos varandra samt praktiskt arbete på Hola Folkhögskolas marker. Teman kan komma att kompletteras och/eller flyttas mellan träffarna. Under kursen har deltagarna möjlighet att vara med och påverka kursens innehåll och fokus.

Kontaktuppgifter till kursansvarig

Mona Maldonado Hallin

E-postadress: mona.maldonado.hallin@rvn.se

Telefonnummer: 073-460 46 88


Tillbaka till toppen