Litterärt skrivande

Har du en bokidé men vet inte hur du ska realisera den? Den här ettåriga distanskursen ger dig både grunderna i skönlitterärt skrivande samtidigt som du får tid att utveckla din egen idé.

Kursbeskrivning

Ett helt år av skrivande, där du får möjlighet att lära dig grunderna och samtidigt utveckla ditt eget litterära skrivande. Du får lära dig nyttja skrivandets hantverk, och den nyckfulla skrivprocessen utifrån den du är och hur du fungerar, att förstå din egen kreativa utveckling. Konstruktiv respons är en viktig del i denna process. Samtidigt hämtar vi inspiration och lärdom genom att läsa och studera modern litteratur. Vi går igenom olika genrer: prosa, poesi, biografi, essäistik och dramatik. Vid sidan om detta arbetar du också på eget, fritt skrivande.

Kursen är uppbyggd på rörelse, vi rör oss inåt mot skapandet av det litterära universum där våra texter blir till, och vi rör oss utåt, där texten möter läsare. Författarbesök i samarbete med Norrländska litteratursällskapet/ Författarcentrum Norr, samt studiebesök.

I undervisningen strävar vi efter att skapa och lära oss av en bred världsbild, med ett jämlikt och inkluderande synsätt. Därför är vår litteraturlista präglad av jämlikhet i fråga om kön, hudfärg och kultur, och vi ser gärna en mångkulturell deltagargrupp.

Kursen är heltid, och på distans med 10 fysiska träffar, som är obligatoriska. En av träffarna är deltagande och/eller studiebesök på litterär festival. Träffarna sker på veckodagar. Övrig tid sker digitala lektioner under veckorna.

Dokument och artiklar

Kursmoment Litterärt Skrivande (PDF)

Mina Widdings CV (PDF)

Intervju med Mina i Västerbottenkuriren

Intervju i Tidningen Ångermanland (PDF)