Litterärt skrivande

Grunderna i ett litterärt skrivande. Fokus ligger på skrivprocess, skrivandets hantverk, och den egna kreativa utvecklingen, hand i hand med den moderna litteraturen.

Kursbeskrivning

En kurs för dig som skriver och läser! Under kursen får du möjlighet att lära dig skrivandets grunder, prova många olika skrivformer och utveckla ditt eget skrivande. Fokus ligger på skrivprocess, skrivandets hantverk, och den egna kreativa utvecklingen, hand i hand med läsande och litteraturanalys.

Vi övar olika skrivformer: prosa, poesi, biografi, essäistik och dramatik, samt att nå ut med sitt skrivande. Parallellt med grundblocken skriver deltagarna på egna texter i valfri genre.

Stor vikt läggs på läsandets roll i skrivandet genom studier av modern litteratur och genom konstruktiv respons på varandras texter. Stor vikt läggs även på det individuella, att hitta det egna uttrycket.

Författarbesök fördjupar och vidgar undervisningen. Vi har ett samarbete med Norrländska litteratursällskapet och arbetar för att göra det möjligt att skriva i Norrland. Självklart är vi öppna för studerande från hela landet.

I undervisningen strävar vi efter att skapa och lära oss av en bred världsbild, med ett jämlikt och inkluderande synsätt. Därför är vår litteraturlista präglad av jämlikhet i fråga om kön, hudfärg och kultur, och vi ser gärna en mångkulturell deltagargrupp.

Kursen är heltid, och på distans med 10 fysiska träffar, som är obligatoriska. En av träffarna är deltagande och/eller studiebesök på litterär festival. Träffarna sker på veckodagar. Övrig tid sker digitala lektioner under veckorna. Kursen är på heltid och deltagarna förväntas närvara vid både digitala lektioner och fysiska träffar.

Information ang. Covid-19: Närträffar kan komma att omvandlas till digitala träffar om pandemin fortsätter. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och har beredskap för att genomföra utbildningen med god kvalitet oavsett hur läget är.

Närträffar läsåret 2021-22

  • 25-27 augusti
  • 27-29 september
  • 25-27 oktober
  • 22-24 november
  • 15-17 december
  • 17-19 januari
  • 14-16 februari
  • 17-19 mars
  • 11-13 april
  • 30 maj-1 juni

Kostnader

750 kr per deltagare och termin för studiematerial, studieresor, kopiering med mera. Utöver materialavgiften tillkommer kostnader för litteratur, samt resor till och logi under närträffarna, som deltagaren själv står för.

Ansökningskrav

Personligt brev

Skriv ett kort personligt brev där du berättar fritt om ditt skrivande och läsande, och vad du hoppas att kursen skall innebära för dig. Max 500 ord (motsvarar ca 1 A4).

Textexempel

Bifoga en text i valfri genre och stadie i skrivprocessen, med en reflektion/kommentar där du berättar om din text. Max 5000 ord (motsvarar ungefär 10 A4).

Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av skrivarkurser.

Kursmoment

Att nå in

Att börja skriva, skrivprocessen, läsandets roll i skrivandet, att lära känna sig själv som  skrivande människa.

Att skriva skönlitteratur

Det egna skrivandet varvas med möten av olika genrer, litteraturhistoria och nutidsorientering i både svensk och aktuell världslitteratur. Skrivandets hantverk: gestaltning, bildspråk, miljöbeskrivningar, berättarperspektiv, tempus, tempo, dialog, dramaturgi etc. Författarbesök med fokus på den egna skrivprocessen.

Att skriva biografi

Deltagarna får möjlighet att använda sig av egna och andras livsberättelser som utgångspunkt i sitt skrivande. Hur man använder sig av egna erfarenheter och observationer för att fördjupa skrivandet. Etiska frågor i samband med att skriva om egna och andras liv diskuteras. Intervjuteknik och research. Möjligt samarbete med allmän kurs, etableringskurs och seniorkurser.

Att skriva poesi

Deltagarna får prova olika poetiska former, från bunden till fri, i dialog med historiska och aktuella poeters verk. En fördjupning i språkets rytm och melodi, och möjligt samarbete med musikutbildningar på skolan.

Att skriva essäer

Deltagarna får öva sitt skrivande genom att behandla aktuella vetenskapliga eller samhällsorienterade ämnen med en personlig, populär framtoning. Att skriva recensioner och krönikor. Fördjupning i en egen poetik, ett skrivande om det egna skrivandet.

Att skriva dramatik

Dramaturgi och underliggande drivkrafter, undersöks i detta moment. Struktur, spänning, att skapa reaktioner i läsaren och att skriva för scen. Att gestalta genom rörelser, dialog, kroppsspråk och miljökulisser, övar ett skönlitterärt framställande även utanför scenen. Gästlärare med fokus på att skriva för scen eller film, och möjligt samarbete med skolans musikallinje.

Att nå ut

Deltagarna får löpande öva sig i att rikta sin text utåt, i uppläsningar, hur man gör för att skicka in till tidskrift eller förlag, hur man samtalar om sin text och hur den litterära branschen ser ut. Möjligheter för ett fortsatt skrivande liv. Dessutom sammanställer deltagarna en antologi med egna texter, och får lära sig grunderna i egenutgivning.

Mina Widdings CV (PDF)

Intervju med Mina i Västerbottenkuriren

Intervju i Tidningen Ångermanland (PDF)