Kursplan Litterärt skrivande läsåret 2023-2024

Närträffarna sker på Hola folkhögskola i Prästmon, oftast onsdag till fredag och tiderna kl 9-16 alla dagar. Närträffarna är obligatoriska. Man kan boka rum på skolan (se information på hemsidan). Under närträffarna har vi författarbesök, föreläsningar, skrivverkstad, respons och samtal.

Distansperioderna mellan träffarna skickar läraren ut ett veckobrev på måndagen med uppgifter att göra under veckan. Vi har två obligatoriska digitala möten per vecka, tisdagar kl 13-15 är det Veckomöte med genomgång av uppgifterna och veckans ämne, torsdagar Skrivforum med gruppdiskussioner och gemensamma övningar. Skrivuppgifterna har i regel deadline på söndagarna.

Löpande under året har vi textinlämning och respons på valfri text (eget skrivprojekt, eller skrivövningar man vill fördjupa).

Kursmoment

Termin 1: Att nå in

Att börja skriva, skrivprocessen, läsandets roll i skrivandet, att lära känna sig själv som skrivande människa.

Att skriva liv

Deltagarna får möjlighet att använda sig av egna och andras livsberättelser som utgångspunkt i sitt skrivande. Hur man använder sig av egna erfarenheter och observationer för att fördjupa skrivandet. Etiska frågor i samband med att skriva om egna och andras liv diskuteras. Intervjuteknik och research.

Att skriva skönlitteratur

Skrivandets hantverk: gestaltning, miljöbeskrivningar, dialog, dramaturgi. Författarbesök med fokus på den egna skrivprocessen. Det egna skrivandet varvas med möten av olika genrer, litteraturhistoria och nutidsorientering i både svensk och aktuell världslitteratur.

Att skriva poesi

Deltagarna får prova olika poetiska former, från bunden till fri, i dialog med historiska och aktuella poeters verk. En fördjupning i språkets rytm och melodi, och möjligt samarbete med musikutbildningar på skolan.

Termin 2: Att nå ut

Deltagarna får löpande öva sig i att rikta sin text utåt, hur ett författarsamtal hur går till, hur man gör för att skicka in till tidskrift eller förlag och hur den litterära branschen ser ut. Möjligheter skapas för ett fortsatt skrivande liv. Dessutom sammanställer deltagarna en antologi med egna texter, och får lära sig grunderna i egenutgivning.

Att skriva essä

Deltagarna får öva sitt skrivande genom att behandla aktuella ämnen med en personlig framtoning. Exempel: att skriva recensioner, krönikor, poetik. Fördjupning i eget valt ämne som skall gagna det egna skrivprojektet.

Att skriva för ljud och scen

Att gestalta genom rörelser, dialog, kroppsspråk och miljökulisser – det visuella kontra genom enbart det audiella. Att läsa sin text på scen. Finslipar skrivhantverket och ställer det på sina ytterkanter, när det riktas mot andra forum än enbart tryckt text.

Blocken överlappar varandra till viss del, och anpassas även efter de författarbesök vi bokar.

Litteraturlista (med reservation för ändringar)

  • Kreativt skrivande, Therese Granwald (ingår i kursavgiften och delas ut första närträffen)
  • Skriv först, fråga sen, P.C. Jersild
  • Tre enkla regler finns inte, Elisabet Norin
  • Samt skönlitteratur i anslutning till kursplanen (författarbesök) och egenvald

Tillbaka till toppen