Skrivövning inför ansökan

Om du inte redan har en text som du vet att du vill bifoga med din ansökan, kan du välja att göra en av dessa skrivövningar.

Övning 1: Jag minns när jag var liten…

Avsätt gärna en bestämd tidsperiod för övningen (men skippa om det känns för stressigt), tex 10, 20 eller 30 minuter. Skriv inledningsmeningen ”Jag minns när jag var liten” och fortsätt sedan att fylla i meningen, och fortsätt berättelsen om mer tankar och idéer strömmar till. Tar det stopp, så börja en ny mening med ”Jag minns när jag var liten” och se om något nytt dyker upp.

Texten kan vara riktiga egna minnen, eller fiktiva minnen som du hittar på utifrån en karaktär.

Övning 2: Levandegöra en bild

Avsätt gärna en bestämd tidsperiod för övningen (men skippa om det känns för stressigt), tex 10, 20 eller 30 minuter.

Utgångspunkten: En människa sitter på en bänk i något form av landskap. I händerna håller personen något. Berätta vem människan är, varför hen sitter där, vad som har hänt innan och vad som kommer att hända efter. Kanske har det personen håller i händerna, något att göra med berättelsen? Använd din fantasi och bygg upp en berättelse kring denna enkla bild.

Det finns ingen undre gräns, men max 10 sidor (med Times new roman 12 p och 1,5 i radavstånd, motsvarar ungefär 5000 ord). Arbetsprovet är främst till för att se att viljan att skriva finns.

Bifoga arbetsprovet i din ansökan på Schoolsoft.


Tillbaka till toppen