Vårdadministratör/Medicinsk sekreterare

Medicinsk sekreterare är en 2-årig eftergymnasial yrkesutbildning. Den följer läkarsekreterarnas och sjukvårdsadministratörers förbunds rekommendationer för grundutbildning.

Utbildningen syftar till att du kan arbeta som medicinsk sekreterare/vårdadministratör inom landsting, kommun eller privat sektor. Du har möjlighet att göra din LIA (Lärande i arbete), som är på totalt 15 veckor under kurstiden, på din hemort. För studerande med hemort Västernorrland kan LIA göras inom primärvården och specialistvården i Ådalen och Örnsköldsviksområdet. LIA görs en period varje termin.

Ett nära samarbete med primär- och specialistvården ger möjlighet till studiebesök, föreläsningar och tillgång till aktuella IT system.

Antagningskrav

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier
  • Datavana samt kunskaper i Office-paketets programvaror
  • Skriftliga antagningsprov i svenska, engelska och datorkunskap.
  • I din ansökan ska du bifoga ett personligt brev där du beskriver dina motiv för att söka utbildningen. Antagningsintervjuer kommer att hållas med fokus på personlig lämplighet och språkkunskaper.

Examen 

Efter utbildningen utfärdas examensbevis

Se även kursplan

Angående information om kursen på www.lsf.se

På www.lsf.se går det att läsa att Hola folkhögskola och Högalids folkhögskolas utbildningar inte är godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och att Läkarsekreterares och Sjukvårdsadministratörers Förbund (LSF) inte ställer sig bakom dessa. Eftersom utbildningarna, precis som Vimmerby folkhögskolas kurs, är folkhögskolekurser så finns det ingen koppling mot MYH och således ingen anledning för myndigheten att uttala sig om dessa kurser.

Hola folkhögskolas utbildning är godkänd av Folkbildningsrådet som kvalitetsgranskar och fördelar statsbidrag till folkbildningen. Skolan har Region Västernorrland som huvudman och det är ett nära samarbete med vår huvudman som möjliggör denna utbildning.

I länet finns en YH-utbildning till Vårdadministratör som bedrivs av Yrkeshögskolan Mitt i Sundsvall och som även den har Region Västernorrland som en av sina initiativtagare. Hola folkhögskola har samverkat med Yrkeshögskolan Mitt för att hitta möjligheter att skapa fler utbildningsplatser i hela vårt län. Kursen är dessutom en del av Regeringens satsning på yrkesutbildningar i spåren av den rådande pandemin.

Läs mer om Regeringens satsning på yrkesutbildningar

Hola folkhögskola har tillsammans med Högalids folkhögskola vänt sig till LSF för ett förtydligande men inte fått något svar.