Fyra personer sitter och pratar i headset

Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör

Trivs du med att arbeta administrativt, är noggrann och organiserad? Har du dessutom ett intresse för språk, då kan medicinsk sekreterare vara yrket för dig. Kursen är en 2-årig eftergymnasial yrkesutbildning på distans.

Utbildningen syftar till att du kan arbeta som medicinsk sekreterare/vårdadministratör inom region, kommun eller privat sektor.

Ett nära samarbete med primär- och specialistvården ger möjlighet till studiebesök, föreläsningar och tillgång till aktuella IT system. Utbildningen omfattar fyra terminers heltidsstudier på distans med obligatoriska träffar tre dagar per månad i Sollefteå. I utbildningen ingår 15 veckors Lärande i arbete (LIA) fördelat över terminerna.

Hola Folkhögskola arbetar för att öka medvetenheten kring hållbarhet och miljö. Under utbildningen kommer deltagarna att få gå en kortare hållbarhetskurs, detta för att kunna bidra med värdefull kunskap till framtida arbetsplatser.

Antagningskrav

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier
  • Datavana samt kunskaper i Office-paketets programvaror
  • Skriftliga antagningsprov i svenska, engelska och datorkunskap.
  • I din ansökan ska du bifoga ett personligt brev där du beskriver dina motiv för att söka utbildningen. Antagningsintervjuer kommer att hållas med fokus på personlig lämplighet och språkkunskaper.

Intyg

Efter godkänd utbildning utfärdas ett yrkesintyg.

Se även kursplan

Angående information om kursen på www.lsf.se

På www.lsf.se går det att läsa att Hola folkhögskola och Högalids folkhögskolas utbildningar inte är godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och att Läkarsekreterares och Sjukvårdsadministratörers Förbund (LSF) inte ställer sig bakom dessa. Eftersom utbildningarna, precis som Vimmerby folkhögskolas kurs, är folkhögskolekurser så finns det ingen koppling mot MYH och således ingen anledning för myndigheten att uttala sig om dessa kurser.

Hola folkhögskolas utbildning är godkänd av Folkbildningsrådet som kvalitetsgranskar och fördelar statsbidrag till folkbildningen. Skolan har Region Västernorrland som huvudman och det är ett nära samarbete med vår huvudman som möjliggör denna utbildning.

I länet finns en YH-utbildning till Vårdadministratör som bedrivs av Yrkeshögskolan Mitt i Sundsvall och som även den har Region Västernorrland som en av sina initiativtagare. Hola folkhögskola har samverkat med Yrkeshögskolan Mitt för att hitta möjligheter att skapa fler utbildningsplatser i hela vårt län. Kursen är dessutom en del av Regeringens satsning på yrkesutbildningar i spåren av den rådande pandemin.

Läs mer om Regeringens satsning på yrkesutbildningar

Hola folkhögskola har tillsammans med Högalids folkhögskola vänt sig till LSF för ett förtydligande men inte fått något svar.