Vårdadministratör/Medicinsk sekreterare

Medicinsk sekreterare är en 2-årig eftergymnasial yrkesutbildning. Den följer läkarsekreterarnas och sjukvårdsadministratörers förbunds rekommendationer för grundutbildning.

Utbildningen syftar till att du kan arbeta som medicinsk sekreterare/vårdadministratör inom landsting, kommun eller privat sektor. Du har möjlighet att göra din LIA (Lärande i arbete), som är på totalt 15 veckor under kurstiden, på din hemort. För studerande med hemort Västernorrland kan LIA göras inom primärvården och specialistvården i Ådalen och Örnsköldsviksområdet. LIA görs en period varje termin.

Ett nära samarbete med primär- och specialistvården ger möjlighet till studiebesök, föreläsningar och tillgång till aktuella IT system.

Antagningskrav

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier
  • Datavana samt kunskaper i Office-paketets programvaror
  • Skriftliga antagningsprov i svenska, engelska och datorkunskap.
  • I din ansökan ska du bifoga ett personligt brev där du beskriver dina motiv för att söka utbildningen. Antagningsintervjuer kommer att hållas med fokus på personlig lämplighet och språkkunskaper.

Examen 

Efter utbildningen utfärdas examensbevis

Se även kursplan