Foto: Lillemor Bylund

Odla i norr!

Grönsaker för självhushåll eller försäljning

En kurs för dig som vill satsa på att odla grönsaker för det egna hushållet eller har en företagsidé kring odling.

Kursen syftar till att ge dig en god kunskap i småskalig odling. Du väljer ett av två spår:

  • Självhushållarspåret ger dig förutsättningar för att komma igång med eller utöka din odling, du skapar en plan för hur du kan kombinera ditt odlingsintresse med att producera högkvalitativ mat till ditt hushåll.
  • Försäljningsspåret innebär att du skapar en affärsplan för en småskalig grönsaksodling som inkluderar ekonomi, försäljningsstrategier och marknadsföring.

Under kursen kommer vi följa årstiderna och gå igenom odlingens olika delar. Utöver det kommer olika teman tas upp under kursen som till exempel:

  • Jorden; dess liv och egenskaper
  • Platsens förutsättningar
  • Odlingsmetoder och redskap
  • Förlänga säsongen
  • Ekonomin i självhushållet eller företaget
  • Skogsträdgård och perenner
  • Globala perspektiv på matproduktion och matsuveränitet

Vid åtta tillfällen ses vi under tre dagar som fylls med studiebesök, föreläsningar, erfarenhetsutbyte, praktiska övningar och nätverkande. Mellan träffarna görs egen praktik, hemuppgifter och litteraturstudier, kommunikationen sker då via skolans lärplattform. Innehåll, nivå och fokus på kursen styrs till viss del av deltagarnas intressen och kunskapsnivå.

Träffarna är obligatoriska.

Linda.jpg