Foto: Lillemor Bylund

Odla i norr

Grönsaker för självhushåll eller försäljning

En kurs för dig som vill satsa på att odla grönsaker för det egna hushållet eller har en företagsidé kring odling. En distanskurs med träffar.

Kursen syftar till att ge dig en god kunskap i småskalig odling. Målet är att ger dig förutsättningar för att komma igång med eller utöka din odling. Du skapar en plan för hur du kan utveckla ditt odlingsintresse och producera högkvalitativ mat till ditt hushåll eller för försäljning.

Under kursen kommer vi följa årstiderna och gå igenom odlingens olika delar. Utöver det kommer olika teman tas upp under kursen som till exempel:

  • Jorden; dess liv och egenskaper
  • Platsens förutsättningar
  • Odlingsmetoder och redskap
  • Förlänga säsongen
  • Ekonomin i självhushållet eller företaget
  • Skogsträdgård och perenner
  • Globala och lokala perspektiv på matproduktion och matsuveränitet

Vid åtta tillfällen ses vi under tre dagar på Hola folkhögskola i Höga Kusten. Dagarna fylls med studiebesök, föreläsningar, erfarenhetsutbyte, praktiska övningar och nätverkande. Mellan träffarna görs egen praktik, hemuppgifter och litteraturstudier. En gång mellan varje gång vi träffas på Hola har vi en digital träff på kvällstid. Kommunikationen mellan träffarna sker via skolans lärplattform. Innehåll, nivå och fokus på kursen styrs till viss del av deltagarnas intressen och kunskapsnivå.

Träffarna är obligatoriska.

Linda.jpg