Odla i norr

Grönsaker för självhushåll eller försäljning

En kurs för dig som vill satsa på att odla grönsaker för det egna hushållet eller har en företagsidé kring odling. En distanskurs med träffar.

Kursen syftar till att ge dig en god kunskap i småskalig odling. Målet är att ge dig förutsättningar för att komma igång med eller utöka din odling. Du skapar en plan för hur du kan utveckla ditt odlingsintresse och producera högkvalitativ mat till ditt hushåll eller för försäljning.

Kursen leds av Terez Bergfeldt, som tillsammans med en vän drivit andelsjordbruket Bondbönorna i Torsåker i sju år, samt har mångårig erfarenhet av odling för självhushåll.

Under kursen kommer vi följa årstiderna och gå igenom odlingens olika delar. Utöver det kommer olika teman tas upp under kursen som till exempel:

  • Jorden; dess liv och egenskaper
  • Platsens förutsättningar
  • Odlingsmetoder och redskap
  • Förlänga säsongen
  • Ekonomin i självhushållet eller företaget
  • Metoder för planering och dokumentation
  • Globala och lokala perspektiv på matproduktion och matsuveränitet

Kursen är på 50% distans med obligatoriska närträffar och distansträffar, och går över två terminer. Vid åtta tillfällen ses vi under två eller tre dagar på Hola folkhögskola i Höga Kusten. Dagarna fylls med studiebesök, föreläsningar, erfarenhetsutbyte, praktiska övningar och nätverkande. Mellan träffarna görs egen praktik, hemuppgifter och litteraturstudier. Mellan varje gång vi träffas på Hola har vi en digital träff på dagtid. Kommunikationen mellan träffarna sker via skolans lärplattform. Innehåll, nivå och fokus på kursen styrs till viss del av deltagarnas intressen och kunskapsnivå.

Träffarna är obligatoriska.

Huvudteman för träffarna läsåret 2022

Under kursen har deltagarna möjlighet att vara med och påverka kursens innehåll och fokus. Teman kan komma att kompletteras och flyttas mellan träffarna.

18-20 februari
Introduktion av kursen. Odlingsmetoder, introduktion. Utsäde och sortval, växtgrupper. Förodling. Planering och dokumentation. Fröbyte.

4 mars - Distansträff. Fredag kl 13-16.

18-20 mars
Allt börjar med jorden - näringsförsörjning, gödsel och kompost. Växthusodling. Mikroklimat - odlingsplatser under kalla årstiderna.  Vegetativ förökning perenner, buskar och träd.

1 april - Distansträff. Fredag kl 13-16.

8-10 april
Vattenförsörjning. Perenner. Intro till permakultur. Globala perspektiv. Ekonomi. Odla eget utsäde.

29 april - Distansträff. Fredag kl 13-16.

13-15 maj
Redskap och teknik i odlingen. Sådd och utplantering. Växtskydd och Biologisk mångfald.

27 maj - Distansträff. Fredag kl 13-16.

10-12 juni

Odlingsmodeller i praktiken. Jordkällare och andra lagringsmetoder. Försäljningskanaler.

17 juni - Distansträff. Fredag kl 13-16.

5 augusti - Distansträff. Fredag kl 13-16.

19-21 augusti
Skörd. Lagring. Fermentering och konservering. Förbereda odlingen inför vintern. Redovisning och reflektion kring sommarens praktik.

9 september - Distansträff. Fredag kl 13-16.

30 september – 2 oktober
Höstsådd. Invintring av perenner. Vinterodling. Skogsträdgård. Presentation av och återkoppling på bearbetad affärsplan eller projektplan för självhushållsodling.

21 oktober - Distansträff. Fredag kl 13-16.

4-6 november
Slutseminarium affärsplan eller projektplan självhushållsodling.  Skördefest och morotsprovning. Utvärdering.