En kvinna håller upp ett knippe morötter och ler mot kameran.

Odla i norr

Grönsaker för självhushåll eller försäljning. En kurs för dig som vill satsa på att odla grönsaker för det egna hushållet eller har en företagsidé kring odling.

En kurs för dig som vill satsa på att odla grönsaker för det egna hushållet eller har en företagsidé kring odling. En distanskurs med träffar.

Kursen syftar till att ge dig en god kunskap i småskalig odling. Målet är att ge dig förutsättningar för att komma igång med eller utöka din odling. Du skapar en plan för hur du kan utveckla ditt odlingsintresse och producera högkvalitativ mat till ditt hushåll eller till försäljning.

Kursen leds av Terez Bergfeldt, som tillsammans med en vän drivit andelsjordbruket Bondbönorna i Torsåker i sju år, samt har mångårig erfarenhet av odling för självhushåll.

Under kursen kommer vi följa årstiderna och gå igenom odlingens olika delar. Utöver det kommer olika teman tas upp under kursen som till exempel:

  • Jorden; dess liv och egenskaper
  • Platsens förutsättningar
  • Odlingsmetoder och redskap
  • Säsongsförlängning
  • Ekonomin i självhushållet eller företaget
  • Metoder för planering och dokumentation
  • Globala och lokala perspektiv på matproduktion och matsuveränitet

Kursen är på 50% distans med obligatoriska närträffar och distansträffar, och går över två terminer. Vid nio tillfällen ses vi under tre dagar på Hola folkhögskola i Höga Kusten. Dagarna fylls med studiebesök, föreläsningar, erfarenhetsutbyten, praktiska övningar och nätverkande. Mellan träffarna görs egen praktik, hemuppgifter och litteraturstudier. Mellan varje fysisk träff har vi en digital träff på dagtid. Kommunikationen mellan träffarna sker via skolans digitala lärplattform. Innehåll, nivå och fokus på kursen styrs till viss del av deltagarnas intressen och kunskapsnivå. Eftersom en stor del av utbildningen sker digitalt är en god tillgång till dator och internet en förutsättning.

Träffarna är obligatoriska.

Huvudteman för träffarna läsåret 2023

Under kursen har deltagarna möjlighet att vara med och påverka kursens innehåll och fokus. Teman kan komma att kompletteras och flyttas mellan träffarna 

6 februari

Kursstart, distansupprop via Teams. Tid: 14:00. Därefter följer en distansperiod med uppgift att bekanta sig med lärplattformen och presentera sig för varandra innan första närträffen.

17-19 februari

Introduktion till kursen och skolan. Utsäde, fröförvaring och sortval. Groningstest och förodling inomhus. Introduktion av växtfamiljerna. Bearbetning av kursplanen. Skapande av utvärderingsinstrument för kursen.

3 mars

Distansträff. Fredag kl 13-16. Grupparbeten och fortsatt introduktion till lärplattformen.

17 mars

Distansträff. Fredag kl 13-16. Tema: Lär känna jorden.

24-26 mars

Kompost, bokashi och biokol. Vintersådder. Planering och dokumentation. Växtföljd. Fröspridning (att dela med sig av sitt överskott av frö mellan varandra).

31 mars

Distansträff. Fredag kl 13-16. Tema Ekonomi i företag och självhushåll.

21-23 april

Växtnäringsbehov, animaliskt och vegetabiliskt gödsel. Introduktion till permakultur. Växthusodling. Odla eget utsäde. En hållbar kropp i en hållbar odling.

5 maj

Distansträff. Fredag kl 13-16. Tema: Bevattningsteori

12-14 maj

Nyanläggning av odlingsytor. Redskap och teknik i odlingen. Sådd och utplantering. Vattenförsörjning. Jordprov och växtnäringsplan.

28 maj

Distansträff. Fredag kl 13-16. Grupparbete och redovisning av hemuppgift.

16-18 juni

Odlingsmodeller i praktiken. Växtskydd och Biologisk mångfald. Ogräs. Gröngödsling och Bottengrödor.

22 juni

Distansträff. Obs! Torsdag kl 13-16. Grupparbete och avstämning inför sommaren.

28 juli

Distansträff. Fredag kl 13-16. Grupparbete och avstämning efter sommaren.

11-13 augusti

Skörd och tillvaratagande. Mjölksyrning. Skogsträdgård och permakultur i praktiken. Perenna grödor, buskar och träd. Uppföljning gröngödsling.

25 augusti

Distansträff. Fredag kl 13-16. Grupparbete och redovisning av hemuppgift.

8-10 september

Höstsådd. Förbereda odlingen inför vintern. Försäljningskanaler. Morotsprovning.

22 september

Distansträff. Fredag kl 13-16. Grupparbete och redovisning av hemuppgift.

6-8 oktober

Jordkällare och andra lagringsmetoder. Hemkonservering. Redovisning av praktikperiod. Sammanställning projektarbeten. Frö- och plantspridning sinsemellan.

27 oktober

Distansträff. Fredag kl 13-16. Grupparbete och redovisning av hemuppgift.

10-12 november

Holas hållbarhetsfestival. Sammanfattning av odlingsåret. Skördefest och provsmakningar. Utvärdering.

17 november

Distansträff. Fredag kl 13-16. Kompletteringar och redovisning av hemuppgifter.

Kontaktuppgifter till kursansvarig

Terez Bergfeldt

E-postadress: terez.bergfeldt@rvn.se

Telefonnummer: 073 460 46 88


Tillbaka till toppen