Odla i Norr -Kursplan 2022

Kursplan 2022

Namn 

Odla i norr

Kursinnehåll 

Grunderna i småskalig odling; plantuppdragning, utplantering, jord & gödning, redskap, sortval, odlingsmetoder, skörd, tillvaratagande. Genomgång av olika växtgrupper. Ta eget frö och sticklingar. Den lokala odlingen i en global värld, matsuveränitet.  Perenner och skogsträdgård. Odling i växthus. Säsongsförlängning. Ekonomi, planering och dokumentation.

Utöver detta som är kursens huvudinnehåll tillkommer specifika teman för varje träff, se preliminär plan för detta längre ner i denna kursplan.

Kursen passar dig som vill odla till egna hushållet eller småskalig försäljning. Under kursens gång finns möjlighet att fördjupa sig utifrån deltagarens eget syfte med odlingen.

Målgrupp 

Odlingsintresserade i städer och på landsbygd. Personer med planer på att odla till försäljning.

Deltagarantal 

20 personer 

Omfattning 

50 % studietakt. Distanskurs med åtta träffar (två till tre dagar). Därutöver tillkommer en kortare träff på länk mellan varje fysisk träff (dagtid), samt vid ett extra tillfälle under sommaren. Första träffen är i februari, sista träffen i november.

Kurstider läsåret 2022

7 februari – 6 november

Ansökan 

Senast 5 oktober. Till ansökan bifogas ett personligt brev där den sökande berättar om sig själv och sitt syfte med att gå kursen. Det personliga brevet är obligatoriskt! I ansökningsformuläret finns också ett antal frågor som ska besvaras.

Avgift 

1 000 kr per termin, för resor under träffarna, visst material och elevförsäkring. Totalt 2000 kr för hela kursen.

 

Upplägg 

Innehållet följer till stor del årstiderna. De åtta tredagarsträffarna utgår från Hola folkhögskola. Träffarna innehåller studiebesök, föreläsningar, praktiska övningar, nätverkande, erfarenhetsutbyte. 

Mellan träffarna görs både praktiska och teoretiska hemuppgifter, praktik hos andra odlare, och litteraturstudier. Det förutsätts att du kontinuerligt kan ägna tid åt kursen, minst 6 timmar/vecka i genomsnitt, utöver träffarna.

Under sommaren görs en längre praktikperiod som deltagarna själva planerar utifrån eget intresse. Praktiken görs på egen gård, hos annan kursdeltagare eller hos en extern praktikvärd.

Kommunikation mellan träffarna sker via skolans lärplattform Haldor. Distansträffarna sker via Teams. Eftersom en stor del av utbildningen sker digitalt är en god tillgång till dator och internet en förutsättning för att kunna delta aktivt på kursen.

Förkunskapskrav 

Inga formella krav, men stort intresse och gärna egna erfarenheter.  

 

Huvudteman för träffarna läsåret 2022

Under kursen har deltagarna möjlighet att vara med och påverka kursens innehåll och fokus. Teman kan komma att kompletteras och flyttas mellan träffarna.

18-20 februari
Introduktion av kursen. Odlingsmetoder, introduktion. Utsäde och sortval, växtgrupper. Förodling. Planering och dokumentation. Fröbyte.

4 mars - Distansträff. Fredag kl 13-16.

18-20 mars
Allt börjar med jorden - näringsförsörjning, gödsel och kompost. Växthusodling. Mikroklimat - odlingsplatser under kalla årstiderna.  Vegetativ förökning perenner, buskar och träd.

1 april - Distansträff. Fredag kl 13-16.

8-10 april
Vattenförsörjning. Perenner. Intro till permakultur. Globala perspektiv. Ekonomi. Odla eget utsäde.

29 april - Distansträff. Fredag kl 13-16.

13-15 maj
Redskap och teknik i odlingen. Sådd och utplantering. Växtskydd och Biologisk mångfald.

27 maj - Distansträff. Fredag kl 13-16.

10-12 juni

Odlingsmodeller i praktiken. Jordkällare och andra lagringsmetoder. Försäljningskanaler.

17 juni - Distansträff. Fredag kl 13-16.

5 augusti - Distansträff. Fredag kl 13-16.

19-21 augusti
Skörd. Lagring. Fermentering och konservering. Förbereda odlingen inför vintern. Redovisning och reflektion kring sommarens praktik.

9 september - Distansträff. Fredag kl 13-16.

30 september – 2 oktober
Höstsådd. Invintring av perenner. Vinterodling. Skogsträdgård. Presentation av och återkoppling på bearbetad affärsplan eller projektplan för självhushållsodling.

21 oktober - Distansträff. Fredag kl 13-16.

4-6 november
Slutseminarium affärsplan eller projektplan självhushållsodling.  Skördefest och morotsprovning. Utvärdering.

Mål med kursen

  • Öka deltagarnas kunskap om odling och få en inblick i den småskaliga odlingens plats i vår globala värld.
  • Deltagarna avslutar kursen med färdiga projektplaner som beskriver hur de ska nå de mål de har med sin odling.
  • Deltagarna bygger nätverk med varandra och andra odlare.