SI-Kurs 2021

Ett möte med Sverige - distanskurs i svenska språket A2/B1-nivå 
i samarbete med Svenska Institutet hösten 2021. 

Denna kurs planerades att hållas på plats i Prästmon under sommaren 2021. På grund av Covid-19 har detta inte varit möjligt, därför väljer vi nu att hålla kursen på distans.

Kursen vänder sig främst till universitetsstuderande i utlandet med svenska som främmande språk. Den vänder sig också till andra med motsvarande kunskaper och intresse för Sverige och det svenska språket. Målet är att ge dig en bra bild av det moderna och mångkulturella Sverige idag och välfärdssamhället i förändring. 

Kursen har fokus på svenska språket och är uppdelad i fyra delar

  • Del ett omfattar svenska språket. Varierad undervisning där man arbetar med texter av olika slag, vokabulär, grammatik, uttalsövningar samt muntliga och skriftliga övningar.

  • Del två omfattar samhällsinformation. Diskussioner rörande aktuella samhällsfrågor och aktuell svensk debatt. Målet är att ge en varierad och rik bild av Sverige idag, det mångkulturella Sverige såväl som välfärdssamhällets förändring. Vi diskuterar politiska ståndpunkter såväl från EU som internationellt, och vilken påverkan det har på livet i Sverige.

  • Del tre omfattar svenska seder och bruk. Lektioner ägnas till stor del åt ämnen som rör svensk kultur, historia och samhällsliv.

  • Del fyra omfattar estetiska inslag som musik, måleri, litteratur etc

Undervisningen består av 12 digitala träffar som är cirka 3 timmar vardera. Vi startar i augusti med 4 alt 5 träffar under samma vecka, därefter blir det träffar utspridda under veckoslut under hösten 2021.

Kontaktuppgifter 

Hola folkhögskola, SE- 870 52 Nyland, Sweden 

Telefon +46 612 856 01 

E-postadress: receptionen@hola.se

Hemsida: www.hola.se