Tre studenter sitter vid ett bord och studerar och pratar med varandra.

Allmän kurs grundskolenivå

Välkommen till Allmän kurs på Hola folkhögskola! Till oss kan du komma för att läsa in grundskoleämnen och uppnå behörighet till gymnasiet. 

Ämnen

De ämnen vi erbjuder på grundskolenivå är svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. När du uppnått lägst godkänd nivå i ett ämne eller en kurs erhåller du en ämnesbehörighet. Under läsåret har vi även en del ämnesövergripande teman som varierar över åren.

För att kunna söka till kursen behöver du ha motsvarande SFI D.

Aktiviteter

På Hola lägger vi också stor vikt vid aktiviteter som ligger vid sidan om skolämnena. Det kan handla om gemensamma temadagar, föreläsningar och andra schemabrytande aktiviteter som du som deltagare förväntas medverka på. Detta deltagande räknas in i det studieomdöme du kan erhålla av oss efter avslutad skolgång och som tillsammans med dina behörigheter ger dig möjlighet att söka till universitet och högskola.

Kontaktuppgifter till kursansvarig

Sofia Helin

E-postadress: sofia.helin@rvn.se

Telefonnummer: 076-172 59 35


Tillbaka till toppen