Etableringskurs för nyanlända

Information om kursstarter med anledning av covid-19/coronaviruset

Från och med den 15 juni lättar Folkhälsomyndigheten på rekommendationerna om distansundervisning och det innebär att skolor och lärosäten kan återgå till en mer ordinarie verksamhet. Vi ser därmed fram emot en terminsstart i höst på plats på våra skolor med så normal studiesituation som möjligt.

Vi kommer förbereda för skolstarten med nödvändiga anpassningar av exempelvis klassrum, matsalar, köbildning m.m., vilket behövs för att kunna genomföra detta på ett så säkert sätt som möjligt. Om du har några frågor får du gärna kontakta kursansvarig.

Beslutet gäller tills vidare och till dess nya beslut fattas.

Arbetsförmedlingen erbjuder i samarbete med Folkbildningsrådet Etableringskurs på folkhögskola för nyanlända invandrare.

Etableringskursen på Hola Folkhögskola riktar sig till nyanlända och innehåller studier i svenska språket samt arbetsförberedande och orienterande insatser. Kursen är särskilt anpassad för personer med kort utbildningsbakgrund och studierna anpassas individuellt efter förutsättningar och behov.

Studierna sker på heltid under sex månader och syftet med kursen är att skapa förutsättningar för en bra språkutveckling och underlätta etableringen i samhället.

Intagning sker löpande tre veckor efter kursstart. Utbildningen bedrivs på heltid, vilket för en studerande beräknas motsvara 40 timmars arbetsvecka. I det ingår lektioner, studiebesök och egen studietid. Heltid är minst 20 x 60 minuters organiserad studietid. Det ingår inga lov i utbildningen.

Deltagarna får ett kompetensintyg efter genomgången kurs. Intyget kan ligga till grund för fortsatta studier på folkhögskola eller inom kommunal vuxenutbildning.

Kursens mål

  • Deltagarna ska få ökade kunskaper i det svenska språket, få kännedom om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, vilka krav olika yrken ställer och hur närsamhället fungerar
  • Att stärka deltagarnas självkänsla. Varje deltagare ska känna och förstå att han eller hon är en resurs i samhället.
  • Att främja integrationen i samhället och hjälpa deltagaren att bygga upp ett nätverk med personliga relationer inom arbetslivet och på en social arena

Se även kursplan

Etableringskurs för nyanlända